Realtime Embedded

shutterstock_89676238_Field_Service_Solarpower

Realtime Embedded hjälper innovativa och nytänkande företag att ta fram inbyggda system till avancerade produkter. Vi har kunskapen, arbetssättet och tekniken för att omsätta din idé till en hållbar och lönsam produkt. Vårt mål är att leverera framtidssäkra produkter och system som är lätta att uppdatera och underhålla. Vår utvecklingsavdelning hjälper till med systemdesign och utveckling av hela eller delar av ett Internet of Things (IoT) projekt med sensorer och gateways, själva hjärtat i IoT system. Vi säkerställer systemets kommunikation och intrångsskydd. En typisk IoT tillämpning som vi utvecklar är fältservicelösningar för prediktivt underhåll och minimering av produktionsstörningar.

Utskrift

 


Kontakt 

Jesper Hillberg, VD

E-post: jesper.hillberg@rte.se

Telefon: 070-537 22 23 | Hemsida: www.rte.se