skane

Koll på utrustning och smittvägar

Inom vården kan vi vinna mycket på att använda IoT. Uppkopplade sensorer kan bidra till att effektivisera sjukvården exempelvis genom att man kan hålla kolla på var viktigt central sjukvårdsutrustning finns. Genom att sätta sensorer på utrustning har man i Region Skåne nu koll på vart någonstans utrustningen finns. Detta har gjort att sjukvårdspersonal slipper lägga tid på att springa runt och leta efter utrustningen – något som i vissa fall kan rädda liv.

Förutom att man kan hålla koll på utrustningen på ett sjukhus arbetar man i Region Skåne för att förstå hur smitta sprids mellan olika delar av sjukhuset. Detta innebära att man kan stoppa smittspridning mer effektivt i ett tidigt skede.


Projekt: IoT som möjliggörare för effektivare smittspårning

Område: Hälsa

Kontaktperson: Bengt.Stavenow@innovationskane.com 

Länk till projektet på Vinnovas hemsida