Tre särskilda satsningar

IoT Sverige har genomfört tre särskilda satsningar på omvärldsbevakning av IoT-användning, både för företag, svenska kommuner och nordiska kommuner. Arbetet har genomförts i samarbete med Umeå universitet. 

Resultaten från projekten är samlat i följande rapporter:

Totalt kontaktades 1.326 kommuner i norden, varav 335 svarade. Av dessa var det 219 kommuner som använde IoT på något sätt och 116 som inte använde IoT.

Visa sida

Några av frågeställningarna som vi villa ha svar på var

 • Vad innebär utvecklingen av IoT för privat och offentlig sektor?
 • Vilken roll kommer IoT att spela i olika verksamheter och vilka nya samarbetsmöjligheter uppstår?
 • Hur skapar man hållbara affärsmodeller med IoT och vad finns det för möjligheter till värdeskapande?

Över hälften av IoT-lösningar för offentlig sektor fanns inom transport och infrastruktur, ca en fjärdedel inom fysisk miljö, en tiondel vardera inom fastigheter, vard och omsorg, samt brottsförebyggning, och endast en mycket liten del inom kultur, turism, sport eller skola och utbildning.  

Möjligheterna med IoT sammanfattades med:

 • Snabb tillgång till information
 • Bättre och mer effektiva service- och underhållstjänster.
 • Ökad tillgänglighet (up-time)
 • Ökad transparens
 • Ökad kommunikation med medborgarna
 • Beteendeförändringar

Utmaningarna ansågs vara:

 • Datasäkerhet och integritetsaspekter
 • Interoperabilitet
 • Dataägandeskap
 • Dataanalys
 • Skapa hållbara samarbeten
  • Skapa stabila ekosystem samtidigt som man uppmuntrar adaptabilitet
  • Bygga starka relationer och skapa tillit
  • Komma överens om “öppenhetsnivå”

Trendrapport

I 2017 gjordes en analys av IoT i sociala medier under 6 månader. Arbetet resulterades i en trendrapport om vilka begrepp som diskuterades och vilka aktörer som uppmärksammades.

Ladda ner rapporten här: Trend report: Internet of Things’ impact in our social lives

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.