Samverkan mellan EU påverkansplattformar inom IKT-området

Den 10 februari genomfördes en workshop i syfte att undersöka hur ett antal VINNOVA-projekt skulle kunna samarbeta för att lättare nå sitt mål: Verka för att inriktningen på EUs program ska stämma bra mot svenska intressen inom området Informations- och kommunikationsteknik (IKT). Ett flertal presentationer från såväl VINNOVA-representanter som projektledare till de olika projekten/påverkansplattformarna genomfördes. Programpunkter för dagen och presentationer följer nedan:

 

Inspel till EU kommissionen, Var, När, Hur? Dan Andree VINNOVA

VINNOVA och EU, H2020, ECSEL, Eureka och Eurostars: Johan Lindberg VINNOVA, Jonas Bjarne VINNOVA och Andrej Litwin VINNOVA

Möjligheter via European Technology Platforms: Cahrlotte Andersdotter Teknikföretagen

Påverkansplattform IoT: Michael Nilsson Luleå Tekniska universitet

Påverkansplattform IDS: Björn Hovstadius SICS

Påverkansplattform Smartare Elektroniksystem: Pierre-Yves Fonjallaz KTH

Påverkansplattform Piia: Gunnar Widforss Mälardalens Högskola