Skellefteå kommun

skelleftea

Ökad trygghet med flexibel hemtjänst

Sverige är ett geografiskt stort land med låg befolkningstäthet i Norrlands inland. Detta skapar problem bland annat inom äldrevården då hemtjänsten kan behöva åka flera mil till en brukare bara för att kolla om personen i fråga har behov av hjälp. Detta är kostsamt för kommunen både när det gäller tid och resurser. Skellefteå kommun har därför börjat utveckla IoT-teknik för att gamla ska kunna bo kvar längre hemma och få hjälp när dom behöver istället för efter ett schema.

Genom att sätta upp sensorer i bostäder på landsbygden där det bor äldre personer med behov av hemtjänst kan man säkerställa att allt är normalt, och enbart skicka ut hemtjänst när behovet finns. Det är inte bara kommunen som vinner på att ha bättre koll på när brukare behöver hjälp – det bidrar även till trygghet för de anhöriga som direkt kan få information om något oväntat inträffar. Tillämpning planeras även i stadsmiljö.


Projekt: IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun.

Område: Omsorg, hälsa, boende

Kontaktperson: Christer Åhlund | christer.ahlund@ltu.se

Länk till projektet på Vinnovas hemsida