Stockholm

stockholm

Säkrare vatten med sensorer

Kallt vatten från kranen är klassat som livsmedel och måste hålla en hög kvalitet för att säkerställa att konsumenten inte utsätts för någon hälsorisk vid förtäring. I Stockholm hämtas dricksvatten från sjön Mälaren.

Stockholms stad arbetar med att utveckla teknik för att automatiskt kunna kontrollera kvalitén på vattnet i Mälaren. Genom att placera ut avancerade sensorer i Mälaren har man möjlighet att kontrollera om vattnet innehåller kemiska ämnen eller ämnen som kan föra med sig smitta. Sensorerna är anslutna till datalagring i en molntjänst via mobilnätet och ger en möjlighet till visualisering av datan. Genom att hålla koll på kvalitén i vattnen har man möjligheten att snabbt upptäcka föroreningar i vattnet och man kan på ett tidigt skede ta till åtgärder för att minska risken för hälsoproblem, samtidigt som man kontinuerligt kan informera allmänheten om kvaliteten på det vatten de dricker.

Att ha koll på vattenkvalitén är oerhört viktigt eftersom förorenat vatten kan få stora konsekvenser för hälsan – rent vatten är en mänsklig rättighet!


Projekt: Water Monitoring Networks – iWater

Område: Vatten, miljö

Kontaktperson: Daniel Paska | daniel.paska@ericsson.com 

Länk till projektet på Vinnovas hemsida