TrackNTrace

logo-korjournal-logistik-we-know-where-bw

Trackntrace har sedan 2006 utvecklat en unik plattform inom GPS positionering under varumärket TRAKK. Plattformen ger Trackntrace och våra partners en möjlighet att koppla på olika enheter från olika tillverkare i en och samma portal för att sedan visa och använda den information man efterfrågar. Idag är plattformen direkt kopplad till en handfull tillverkare från Asien och USA samt till fordonsdata från bland annat Mercedes Benz. Informationen som kommer in i systemet bearbetas och redovisas inom olika affärsområden som Körjournal, Spårning, Fleet och Logistik.

Tillsammans med partners och i egen regi utvecklas ständigt plattformen och produkten för att anpassas till framtidens produkter och marknadens önskemål. Under våra 10 år har bäraren av information levt i ständig utveckling och vår plattform är anpassad för att följa utvecklingen även i framtiden. Idag består större delen av de integrerade produkterna av GPS baserade lösningar via extern hårdvara som tillsammans med Sim kort kommunicerar via GPRS. Nästa generations hårdvara NB-IoT (NarrowBand IoT) gör dock att segmentet inom positionering kommer explodera inte bara i antalet kunder utan även i antalet nya möjliga applikationer. Med den nya tekniken kommer de hinder som finns idag för en snabb expandering elimineras. Plattformen håller idag på att förberedas för framtidens informationsbärare och när nya produkter inom NB-IoT släpps på marknaden är bolaget redo att integrera dessa.

Kunderna idag består av ett flertal större aktörer inom fordonsindustrin, logistik och shipping tillsammans med biluthyrare, hantverkare och försäkringsbolag.

 


Kontakt 

Mattias Sundström | E-post: mattias.sundstrom@trakk.se 

Telefon: 0734-608003 | Hemsida: www.trakk.se