Umeå kommun

umea

Medborgarservice med LoRa-nätverk

För att kunna använda sig av IoT måste data skickas mellan sensorer och användare genom ett nätverk. Umeå har Sveriges första IoT-stadsnät, ett nätverk som bygger på LoRa-tekniken. Med enbart fyra basstationer har projektet lyckats täcka in hela Umeå stadskärna med denna nätverksteknik.

Projektet fokuserar på medborgarservice och att demonstrera tänkbara applikationer från ett kommunalt perspektiv, samtidigt som man arbetar med att sprida kunskap om denna typ av nät. Genom att ansluta sensorer till nätverket har ­projektet arbetat med smarta fastigheter och tillhörande infrastruktur, exempelvis hur folk rör sig i bygg­nader, hur många som befinner sig i en lokal, kvalitet på inomhusluft – allt för att göra ­användningen av offentliga lokaler smartare.


Projekt: Kommunal IoT plattform

Område: Infrastruktur

Kontaktperson: Katrin Jonsson | katrin.jonsson@informatik.umu.se

Länk till projektet på Vinnovas hemsida