Utlysningar

 

IoT Sverige och innovationsprojekt

Ett av de viktigare verktygen för IoT Sverige är utlysningar för finansiering av innovationsprojekt. Under rubriken projekt listas de projekt som beviljats delfinansiering (i regel max 50%) av Vinnova.

Se Vinnovas web för aktuella utlysningar, regler och deadlines.

Prenumeranter på vårt nyhetsbrev och medlemmar i LinkedIn gruppen IoT Sverige får också riktad information när en utlysning öppnar.

Kommande utlysningar

IoT Sverige planerar för årligt återkommande utlysningar. Följ oss på vår hemsida, via vårt nyhetsbrev eller Linkdin så får du uppdaterad information om våra utlysningar.

Hittills har programmet haft fyra utlysningar, hösten 2014, våren 2015, hösten 2015 och våren 2016.

Kommentera