Utlysningar

IoT Sverige och innovationsprojekt

Ett av de viktigare verktygen för IoT Sverige är utlysningar för finansiering av innovationsprojekt. Under rubriken projekt listas de projekt som beviljats delfinansiering (i regel max 50%) av Vinnova.

Se Vinnovas web för aktuella utlysningar, regler och deadlines.

Prenumeranter på vårt nyhetsbrev och medlemmar i LinkedIn gruppen IoT Sverige får också riktad information när en utlysning öppnar.

Pågående utlysningar

Prototyper inom teknikområdena moln och sakernas internet (IoT)

Vinnova riktar det här erbjudandet till er som vill förverkliga ett innovationsprojekt med fokus på digital säkerhet och tillförlitlighet. Målet med era projekt ska vara att skapa prototyper inom teknikområdena moln och sakernas internet (IoT). Man kan söka stöd för projekt som utvecklar en eller flera prototyper (demonstratorer) inom teknikområdena moln och sakernas internet (IoT) kopplat till digital säkerhet och tillförlitlighet. Syftet med erbjudandet är att snabba på utvecklingstakten inom området digital säkerhet och tillförlitlighet. Vi riktar oss till er som vill förverkliga projekt med stor innovationshöjd inom teknikområdena moln och sakernas internet (Internet of Things – IoT) med koppling till digital säkerhet och tillförlitlighet. Projekten ska utveckla en prototyp som kan demonstreras inom projekttiden på maximalt 15 månader. Bidraget kan användas för kombinationer av teknik- och tjänsteutveckling. Projekt som får bidrag behöver omfatta minst ett företag. Forskningsorganisationer och offentliga verksamheter är välkomna att vara med i samverkan med företag. Ni kan söka mellan 500 000 och 2 000 000 kronor i bidrag och stödnivån är maximalt 80 procent. Projekttiden är maximalt 15 månader. Projektets genomförare ska bestå minst av ett företag men kan vid behov omfatta flera utvecklande parter och behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av innovationen och som ska ta hand om resultatet av projektet. Utlysningens budget är 20 miljoner kronor.

Läs hela Vinnovas utlysningstext.

Senaste dag att ansöka är 25 september klockan 14:00.


Digital säkerhet och tillförlitlighet – samverkansprojekt 2018

Vinnova riktar det här erbjudandet till grupper av aktörer från olika sektorer som tillsammans vill möta de utmaningar och krav som digitaliseringens utveckling ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet. De prioriterade områdena är regeringens strategiska samverkansprogram: nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, Life Science samt uppkopplad industri och nya material. Man kan söka stöd för projekt som möter de utmaningar och krav som digitaliseringens utveckling ställer på digital säkerhet och tillförliglighet. Projekten ska vara inriktade på tillämpning. De aktörer som kan söka är svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer. Utlysningens budget är 40 miljoner kronor och varje projekt kan söka upp till 5 miljoner kronor i bidrag. Projekten ska medfinansieras med minst 50 procent.

Läs hela Vinnovas utlysningstext.

Senaste dag att ansöka är 25 september klockan 14:00.

Mer information finns på utlysningens webb.

 

Kommentera