IoT Sveriges nästa utlysning planeras att vara öppen under perioden mars-september 2020, med projektstart from januari 2021. Utlysningen kommer att ha två tematiska inriktningar Hälsa, miljö och omsorg samt Miljö och klimat.

Mer information kommer att komma i början på 2020.

Kommentera