Valberedning

Följande personer har av partstämman 24 oktober 2018 utsetts till Valberedning för IoT Sverige.