Valberedning

Följande personer har av partstämman utsetts till Valberedning för IoT Sverige.
Har du tips på personer som kan vara intresserade av att vara med i IoT Sveriges styrelse?
Ta kontakt med valberedningen!