Enkät om informationssökning angående IoT

Enkät om informationssökning angående IoT
Med denna enkät kan du hjälpa IoT Sverige att hitta bra kanaler där vi kan delta i samtalet runt IoT. Därför ställer vi några frågor till dig som är aktiv i ett IoT-projekt om hur du själv söker och inhämtar information.

Målet är att IoT Sverige ska kunna göra en kort sammanfattande rapport som redovisar de vanligaste anledningarna till informationssökning samt genom vilka kanaler information inhämtas.

*Obligatorisk
Namn (valfritt)
Ditt svar
Organisation (valfritt)
Ditt svar
Vilka typer av information angående IoT letar du regelbundet efter? *
Obligatorisk
Hur ofta söker du information om teknik och lösningar? *
Var hämtar du information om teknik och lösningar? (valfritt)
Hur ofta söker du information om tillämpningar? *
Var hämtar du information om tillämpningar? (valfritt)
Hur ofta söker du information om pågående IoT-projekt? *
Var hämtar du information om pågående IoT-projekt? (valfritt)
Hur ofta söker du information om vad som redan har gjorts inom IoT, så att du slipper göra sådant någon annan redan gjort? *
Var hämtar du information om vad som redan har gjorts inom IoT? (valfritt)
Vilka sidor/bloggar/grupper etc. använder du för att inhämta information om IoT? Tipsa oss här! (valfritt)
Ditt svar
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor