WSP Group

wsp_02_rgb

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi utvecklar framtidens smarta och hållbara städer där digitalisering och sakernas internet är viktiga byggstenar.

Vi erbjuder flertalet tjänster kopplat till digitalisering av samhället, till exempel framtagande av digitala agendor och strategier för smarta städer, utveckling av nya tjänster och affärsmodeller samt kravställning och implementation av kommunikationslösningar. Vi kan även stötta våra kunder inom specifika områden så som smarta byggnader, e-hälsa och välfärdsbredband, intelligenta transporter och självkörande bilar, datacenter och molnlösningar, risk- och sårbarhetsanalys, hållbarhetsstyrning, digitalisering av drift- och underhåll, visualisering och virtuell verklighet.

WSP Sverige har 3500 medarbetare på 40 kontor spridda över hela landet och globalt är vi 34 000 medarbetare i över 40 länder.

EN intressant frågeställning för WSP är hur sakernas internet kan påverka den fysiska utformningen av framtidens städer och verksamheter och härigenom stödja ett mer hållbart samhällsbyggande?

 


Kontakt 

Anna Bondesson | E-post: anna.bondesson@wspgroup.se  | Telefon: 076 760 27 51

Robin Linder | E-post: robin.linder@wspgroup.se  | Telefon: 072 218 19 75

Hemsida: www.wspgroup.com