Nyheter

2021-09-15

Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT

Fler och fler svenska kommuner och regioner använder IoT i sina verksamheter. För att underlätta för dessa driver IoT Sverige på för användningen av internationella…

Läs mer
2021-09-10

Vässa din ansökan – fem heta tips

IoT Sveriges utlysning för 2021 är öppen och förhoppningsvis är många spännande ansökningar på ingång. Thomas Bergendorff, handläggare på Vinnova, ger fem tips om hur…

Läs mer
2021-09-07

Förbättrad livskvalitet med IoT

Helsingborgs kommun har under 2021 drivit ett projekt inom IoT Sverige med syfte att se hur man med hjälp av IoT-lösningar kan underlätta för invånare…

Läs mer
2021-06-23

Fortsatt finansiering för IoT Sverige

IoT Sverige arbetar för att öka användningen av sakernas internet inom offentlig sektor. Nu har det strategiska innovationsprogrammet beviljats fortsatt finansiering. Genom utlysningar och direkt…

Läs mer
Visa fler nyheter Pil

Kalendarium

18 november, 2021 klockan 9:00 - 18 november, 2021 klockan 12:00

Om 61 dagar

Årskonferens 2021

Varmt välkommen till IoT Sveriges årskonferens 2021. Konferensen hålls i digitalt format den 18 november under en fullspäckad förmiddag.

Program för årets konferens kommer att presenteras så fort det är spikat och då lägger vi även ut en länk där du kan anmäla dig. Presentationer och annat material kommer att finnas tillgängligt att ta del av en vecka innan konferensen.

”Save the date”

Passa redan nu på att lägga in den 18 november i kalendern. Vi ser fram emot en givande förmiddag med spännande perspektiv och diskussioner om hur sakernas internet kan bidra till att skapa samhällsnytta.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om IoT Sveriges events och verksamhet. Nyhetsbrevet hittar du längst ned på startsidan.

Väl mött önskar programkontoret på IoT Sverige!

26 augusti, 2021 klockan 14:00 - 26 augusti, 2021 klockan 15:00

Informationsmöte om IoT Sveriges utlysning 2021

Välkommen att delta på ett informationsmöte om årets utlysning.

IoT Sverige vill skapa samhällsnytta genom att öka användningen av IoT i offentlig sektor. Vi vill vi få fler kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data, som till exempel realtidsdata eller strömmande data.

I detta informationsmöte kommer vi att berätta mer om vår utlysning och hur ansökningsprocessen går till. Vi kommer även att tipsa om potentiella samarbetspartners och prata om vikten av att hitta hållbara samverkansformer, något som är A och O för att få till ett lyckat projekt.

Mötet har ägt rum – här finns inspelning av presentationen

Här kan du titta på en inspelning från vårt informationsmöte om IoT Sveriges utlysning för 2021.

Datum och tid

Datum: 26 augusti
Tid: 14:00 – 15:00

Vi berättar allt du behöver veta om årets utlysning!

30 juni, 2021 klockan 14:00 - 30 juni, 2021 klockan 14:45

Förutsättningar för IoT – fiberinfrastruktur i Jämtland Härjedalen och Sverige

Vilka tekniska förutsättningar behövs för att IoT-lösningar ska kunna användas i en större utsträckning i samhället och inom vården? Hur är status på utbyggnaden av fiberinfrastruktur i Jämtland Härjedalen? Och hur ser det ut i resten av Sverige?

Mer information samt anmälan hittar du här.

10 juni, 2021 klockan 10:00 - 10 juni, 2021 klockan 15:00

Smartare Elektroniksystem håller nätverksdag med matchmaking

IoT Sveriges syskon-program Smartare Elektroniksystem håller nätverksdag med matchmaking den 10 juni.

Läs och mer och anmälan.

9 juni, 2021 klockan 14:00 - 9 juni, 2021 klockan 14:45

IoT och ehälsa – mellan vardag och vård

Vilken nytta kan vården ha av IoT och vilka utmaningar innebär det? Denna inspirationsföreläsning tar avstamp i den svenska ehälsovisionen och diskuterar vilken roll IoT kan ta för att nå målen. Tekniken möjliggör en förändrad distribution av vårdtjänster och tillgång till mer data förväntas ge bättre underlag för beslut och med förhoppningar om en mer tillgänglig och kostnadseffektiv vård. Mer info och anmälan.

Detta event stöds av IoT Sverige samt utförs med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

26 maj, 2021 klockan 14:00 - 26 maj, 2021 klockan 15:00

Internet of Things (sakernas internet: Nuet och framtiden

Vad är egentligen sakernas internet? Hur och varför behöver saker vara uppkopplade för att underlätta vår vardag?Välkommen på en digital inspirationsföreläsning i samarbete med Umeå universitet, Internet of Things (IoT) Sverige och E-hälsocentrum i Jämtland/Härjedalen. Anmäl dig här.

8 oktober, 2020 klockan 10:00 - 8 oktober, 2020 klockan 15:00

IoT Sveriges årskonferens 2020 – IoT Studio Talks och Workshops!

Välkommen att delta i IoT Sveriges digitala årskonferens 8 oktober 2020. Där ser vi fram emot att få dela programmets resultat och erfarenheter i dialog och samverkan med er. Vi tar med oss förra årets fysiska gemenskap in i den digitala världen, och tror att vi med detta kan inkludera ännu fler i vår IoT community.

Vi genomför årskonferensen digitalt från Uppsala – med först IoT Studio Talks kl 10-12, och på eftermiddagen kl 13-15 IoT Studio Workshops.  Årskonferensen är kostnadsfri!

Ni kommer att under förmiddagens IoT Studio Talks möta vår styrelse som samtalar om nytta och möjligheter med IoT i offentlig sektor. Och ni kommer få ta del av presentationer från flera av våra innovationsprojekt – i resultat och lärande. 

Under IoT Studio Talks på förmiddagen har vi också med oss Uppsala-profilen Jacke Sjödin. Han sitter med oss i studion och avrundar med ett härligt IoT-rim på vers som vi alla kan ta med oss. 

På eftermiddagen går vi in i mer konkreta workshops IoT Studio Workshops utifrån förmiddagens presentationer från flera av våra innovationsprojekt och några av de strategiska projekt/arbetsgrupper vi driver/drivit.  

Programmet för dagen:

Kl 10-12 IoT Studio Talks

Programkontoret välkomnar

Samtal: ”Nytta och möjligheter med IoT i offentlig sektor – strategiskt fokus!

Deltagare från vår styrelse:
Samtalsledare: Camilla Wallander, VD Berghs School of Communication
Peter von Wrycza, Forskningschef IoT, Ericsson
Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör Västerås Stad
Azadeh Lithammer, Digitaliseringsstrateg Region Skåne

Projektpresentationer ”Resultat med IoT för samhällsnytta – några goda exempel”
Luft- och vattenövervakning med IoT – LoV-IoT
Smarta fastighetstjänster med IoT
IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv – FOSF
Smarta offentliga miljöer med IoT – SOMII

Programkontoret summerar

Jacke Sjödin sammanfattar sina intryck från förmiddagen – ett IoT-rim på vers

Kl 13-15 IoT Studio Workshops

Programkontoret inleder

Parallella sessioner – presentationer från projekt och från strategiska projekt och arbetsgrupper

Kl 13-14

Arbetsgruppen för standarder och plattformar
Affärsmodeller för IoT-data
Luft- och vattenövervakning med IoT – LoV-IoT
Smarta fastighetstjänster med IoT

Kl 14-15

Arbetsgruppen för IoT och säkerhet
Internationalisering
Vägledning för upphandling och införande av IoT & välfärdsteknik
IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv – FOSF
Smarta offentliga miljöer med IoT – SOMII

Programkontoret summerar och avslutar.

Här får du en tillbakablick till förra årets fullsatta årskonferens. Låt oss göra fullt hus digitalt 2020!

Varmt välkomna delta i 2020-års digitala konferens IoT Studio Talks och Workshops 8 oktober!

4 maj, 2020 klockan 8:00 - 30 september, 2020 klockan 14:00

Öppen utlysning – IoT Sverige

Välkommen att söka bidrag till innovationsprojekt inom ramen för IoT Sveriges 8:e utlysning! Vi söker dig som vill bidra till ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? Besök vår sida Så skriver du en bra ansökan eller ta kontakt med programkontoret.

2 juni, 2020 klockan 9:00 - 24 september, 2020 klockan 10:00

Öppen drop-in utlysningsrådgivning

Varje tisdag och torsdag kl 9-10 i perioderna 2 juni-2 juli samt 11 augusti-24 september 2020, har programkontoret öppet för drop-in utlysningsrådgivning via Zoom.
Läs mer här om hur du ansluter till mötet.

Besök gärna även vår utlysningsguide-sida för att se om du hittar svar på dina frågor.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbsida

5 juni, 2020 klockan 13:00 - 5 juni, 2020 klockan 15:00

Styrelsemöte #47 IoT Sverige

IoT Sveriges styrelse sammanträder 6-8 gånger per år.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Ta kontakt med någon av ledamöterna i styrelsen eller valberedningen eller någon på programkontoret!

26 maj, 2020 klockan 8:30 - 27 maj, 2020 klockan 16:00

6-årsutvärdering, platsbesök

Under 2020 genomgår IoT Sverige en 6-årsutvärdering, tillsammans med ytterligare fem strategiska innovationsprogram (SIPar) som påbörjades under 2014. Utvärderingen ska ligga till grund för beslut om fortsatt finansieringen av programmet för perioden 2021-2023.

Utvärderingen genomförs av Faugert & Co i samarbete med Sweco Society på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utfallet presenteras i december 2020.

Under 2019 genomfördes 6-årsutvärdering av de fem SIParna som påbörjades 2013.

19 maj, 2020 klockan 9:00 - 19 maj, 2020 klockan 9:50

Informationsmöte 19 maj, IoT Sveriges utlysning

Informationsmöte om IoT Sveriges pågående utlysning för Innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Utlysningen är öppen 4 maj – 30 september 2020.


Vid mötet presenterade programledningen utlysningens syfte och förväntade resultat, krav på deltagande aktörer mm. Även handläggare från Vinnova deltog. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor via anmälningsformuläret på förhand, samt i chatten under mötet.

Videoinspelning av informationsmötet 19 maj 2020

Mer information om utlysningen hittar du på utlysningens webbsida hos Vinnova. Se även IoT Sveriges sidor Så skriver du en bra ansökan samt Utlysningsguide våren 2020.

Mötet genomfördes via mötesverktyget Zoom och spelades in för att kunna ses i efterhand. Mer information om hur du ansluter till ett Zoom-möte finns här.

OBS! Vi använder Uppsala universitets Zoom-installation via Sunet, som skiljer sig från den publika Zoom-lösningen Zoom Cloud. Mer information om Zoom och säkerhet hittar du här.

Frågor och anmälan

Deltagarna hade möjlighet att anmäla sig för att få ett mail med möteslänken eller ställa en fråga innan mötet.

10 oktober, 2019 klockan 9:00 - 10 oktober, 2019 klockan 16:00

Årskonferens 2019

Den 10:e oktober hölls IoT Sveriges årskonferens i Humanistiska teatern, på Uppsala universitet. Över 120 personer från offentlig sektor, näringsliv, akademi, institut, innovationssystem och politiken samlades och diskuterades hur sakernas internet kan skapa nytta i offentlig sektor och hur vi tillsammans skapar ett bättre lite för alla i en sammankopplad värld.

Petra Sundström, Sandvik – styrelseordförande IoT Sverige

Fredrik Hallgren, IVL – projektpart i LoV-IoT
Jonas Ek, RISE – projektledare för Arena för test av välfärdsteknik

Här nedan kan du ta del av de presentationer som visades under dagen. 


IoT Sveriges styrelseordförande Petra Sundström och programledning önskade välkommen och presenterade programmets strategi och fokus framåt. 

Ladda ner presentation i pdf.


Våra fyra inbjudna talare presenterade vart sitt perspektiv på hur vi kan skapa ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld och därefter bjöds alla in till ett öppet samtal.


På eftermiddagen var det knytkonferens och det bildades sju grupper på följande teman:

 • Affärsmodeller för data
 • Internationalisering
 • IoT för SNABB!! klimatomställning
 • Juridik och policy
 • Samverkan på riktigt
 • Standarder, teknisk plattform
 • Säkerhet


Alla deltagande företag och organisationer fick möjlighet att presentera sig i ett bildspel som visades i foajén.

Dagen avslutades med middag på Norrlands nation.

IoT Sverige tackar alla deltagare för deras bidrag till en intressant och lärorik dag, och ett litet steg närmare ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld!

Hälsningar programledningen Ulrika, Jin och Olle

24 oktober, 2018 klockan 10:00 - 24 oktober, 2018 klockan 14:00

IoT Sveriges årskonferens 2018

Filmer och presentationer från årskonferensen

För er som inte kunde delta eller för er som deltog men vill se igen – här hittar du dels de båda websändningarna, men också våra IoT-hubbars PowerPoint-presentationer och de filmer som några av IoT-hubbarna deltog med. Först de två filmer som producerades.

Presentation av IoT Sveriges verksamhet och IoT Sveriges projekt

Programchef Jin Moen.

“Radikal samhällsnytta – så får du effekt av din IoT-satsning”

Inspirationsföreläsning med Elin Ankerblad, Doberman.

Presentationer av IoT-hubbarna

Kommer snart! Finns tills dess på vår gamla webb.

3 juli, 2018 klockan 8:00 - 3 juli, 2018 klockan 9:00

Almedalen 2018

Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?

Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23

IoT Sveriges seminarium i Almedalen 2018

När sakernas internet (Internet of Things, IoT) i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks ofta frågor kring hantering av personlig integritet. Men IoT kan också bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet. Hur säkerställer vi att både nytta och säkerhet är tillräckligt bra?

Sverige har som mål att blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då behöver vi även bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Redan i dag lever vi i ett samhälle där fler och fler saker, såväl som människor och tjänster, är utrustade med sensorer, är uppkopplade och lämnar ifrån sig information som kan samlas in, bearbetas och presenteras. Utvecklingen går snabbt framåt och ofta ställs det frågetecken om bibehållande av personlig integritet och säkerhet. Men hur ser vi på den nytta som IoT-lösningar kan bidra med i samhället i förhållande till riskerna? Kan ökad fysisk trygghet överskugga eventuella farhågor? Eller finns det ingen anledning till oro alls? Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige fokuserar på att skapa förutsättningar för samhällsnyttig IoT som syns, skalar och skapar tillväxt. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Medverkande

 • Loth Hammar, Moderator
 • Jin Moen, Programchef, IoT Sverige
 • Petra Liuski, Projektledare IoT i vård och omsorg, Skellefteå kommun
 • Markus Bylund, Strategichef it och digitalisering, Uppsala kommun
 • Mats Björk, Digital Strateg, Esatto
 • Bengt Simonsson, Användarföreningen för välfärdsteknologi

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.