Nyheter

2021-12-03

IoT för smart drift av idrottsanläggningar

I Lund har en förstudie kring smart drift av kommunens ytor och lokaler för idrott genomförts. IoT-lösningar har testats för att effektivisera städning i badhus…

Läs mer
2021-12-01

IoT Forum - kunskapshöjning och nätverkande

IoT Forum är IoT Sveriges nya satsning på kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Programchef Jin Moen berättar mer om satsningen. På IoT Sveriges årskonferens tidigare i…

Läs mer
2021-11-24

Dolda cykelpotentialer och knuffar i rätt riktning

Lund är en cykelstad, det finns gott om cykelvägar och cyklister – ändå är målen högre och Lunds kommun vill att invånarna ska cykla ännu…

Läs mer
2021-11-01

Digitala verktyg ska ge hållbar mobilitet för ungdomar

I projektet ”Det digitala stadsrummet” har Sundsvalls kommun, forskningsinstitutet RISE och teknikföretaget Sweco genomfört en förstudie finansierad av IoT Sverige, för att undersöka hur en…

Läs mer
Visa fler nyheter Pil

Kalendarium

18 november, 2021 klockan 9:00 - 18 november, 2021 klockan 12:00

Årskonferens 2021 – fokus på samtal och diskussion

Detta event är avslutat. Du kan titta på en inspelning från årskonferensen nedan. Allt utom de parallella workshopparna finns med, notera att denna inspelning är otextad. En textad version kommer inom kort.

Varmt välkommen till IoT Sveriges årskonferens 2021. Konferensen hålls i digitalt format den 18 november under en fullspäckad förmiddag.

Den 18 november träffas vi under en förmiddag där fokus kommer att ligga på det goda samtalet och erfarenhetsutbyte. Även en stor portion inspiration hoppas vi! Men innan vi ses vill vi att du som deltar ska ta del av ett förinspelat videomaterial från våra projekt, strategiska projekt och arbetsgrupper. Titta även på kortare videopresentationer av flera av våra projekt. På vår YouTube-kanal finns en spellista för årskonferensen där allt videomaterial finns samlat.

Dela gärna – #iotsverige2021

Dela gärna med dig av dina tankar om årskonferensen och dess innehåll i sociala medier. Använd gärna #iotsverige2021. Följ oss på LinkedIn, Twitter och YouTube.

Direktsändningen startar kl. 09:00

Sändningen är avslutad, en inspelning av keynotes kommer att läggas upp på denna sida.


Program

09:00 – 09:15 Introduktion (programkontoret och Darja Isaksson, GD Vinnova)
09:15 – 10:20 Keynote (inspirationstalare) läs mer om dem nedan
10:20 – 10:30 Paus
10:30 – 11:30 Parallella workshops, mer information om dem finns längre ner på sidan, deltagare väljer en av följande:

11:30 – 12:00 Sammanfattning och avslut


Keynote

Jacob Høffer Larsen

Jacob Høffer Larsen, digital strateg på KL (Kommunernes Landsforening, Danmark). Han berättar om hur danska kommuner arbetar med IoT. Hur långt de kommit i sin IoT resa och hur kommunerna samarbetar för att utveckla området. Han kommer även att presentera sju rekommendationer från den danska guiden till hållbar digital transformation. Presentationen hålls på engelska.

Jan Höller

Jan Höller, research fellow på Ericssons forskningsenhet där han är ansvarig för teknologi- och forskningsstrategi inom IoT. Han ger en utblick i var teknologiutvecklingen inom IoT är på väg, vad som kommer behövas och vilka möjligheter som öppnas.

Anna Bondesson & Tomas Wiiand

Anna Bondesson, projektledare Connected Stockholm Royal Seaport, Exploateringskontoret Stockholms stad. Tomas Wiiand, IT arkitekt, Stadsledningskontoret Stockholms stad. Tillsammans tar de sikte på den smarta, uppkopplade staden i sina anföranden.


Workshops – sju parallella spår

Här finns sju längre videor som presenterar strategiska projekt och arbetsgrupper. Videomaterialet ligger till grund för de sju parallella workshopparna under själva konferensdagen den 18 november. Längre ned på sidan hittar du även kortare presentationer om projekt inom ramen för IoT Sverige.

Standarder och plattformar

Se video om projektet på YouTube.

Arbetsgruppen standarder och plattformar är inne på sitt andra verksamhetsår. I workshopen får du träffa arbetsgruppen och diskutera aktuella frågor, bland annat hur standarder kan bidra till ökade möjligheter både nationellt och internationellt. Det blir samtal om både det som händer i närtid och i framtid.

Workshop den 18 november
Vi hoppas du finner våra ämnen intressanta och vill delta på vår workshop. Vi kommer att ha tre breakout-rooms att välja på:

Breakout-room 1: Standard och NWIP med Östen Frånberg, 1A Konsult AB och Jesper Rönnholm, Prevas.

Breakout-room 2: Plattformar och interoperabilitet med Fredrik Björklund, IoT Open och Peter Paunoen, Labatus AB.

Breakout-room 3: Upphandling och implementering med Torbjörn Lahrin, Lahrin i Hajstorp AB och Jonatan Moen, Sopra Steria.

Vägledning för ett framgångsrikt IoT-arbete – från behov till använd IoT-tjänst

Se video om projektet på YouTube.

Kartläggning av användarbehov, kontinuerlig dialog med marknaden och upphandling på rätt sätt är några viktiga aspekter för att skapa värde genom IoT. Nu finns en rykande färsk nationell vägledning/process som beskriver flödet från behov till implementerad IoT-tjänst. Upphandlar vi som vi alltid har gjort eller planerar vi för innovation och förnyelse? I denna workshop diskuteras förutsättningar för att lyckas med IoT.

Workshop den 18 november
Moderatorer: Bo Baudin, strateg fastigheter på SKR, Susanne Ekström, konsult.

IoT Sveriges innovationsagenda

Se video om innovationsagendan

IoT Sveriges strategiska innovationsagenda (pdf)

IoT Sverige har tagit fram ett förslag till en reviderad version av den strategiska innovationsagenda som ligger till grund för programmet. Den 18 november önskar vi alla intresserade varmt välkomna att diskutera innehållet och komma med synpunkter på förslaget. Den strategiska agendan kommer att justeras utifrån diskussionerna och därefter antas av programmets styrelse.

Workshop den 18 november
Moderator: Jin Moen, programchef IoT Sverige

Säkerhet och IoT

Se video om projektet på YouTube.

Cybersäkerhet är helt avgörande i arbetet med IoT. I workshopen är fokus på såväl utmaningar som möjligheter. Hur kan du som aktör och organisation samverka kring cybersäkerhet? Hur ser kunskapsläget ut inom området i Sverige och vilka nätverk och arenor driver utvecklingen framåt. Vad kan ett svenskt deltagande i IoT Security Foundation innebära?

Workshop den 18 november
Moderatorer: Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet, Mats Pettersson, Digital Nordix. Peter Persson, FMV.

Vilken kompetens krävs för lyckade IoT-projekt? 

Se video om projektet på YouTube.

Digitalisering och IoT är i allra högsta grad en strategisk HR-fråga. Kompetens och ledarskap är kritiska faktorer för att lyckas med IoT. Vilka roller och vilken kompetens behövs kunna skapa framgångsrik verksamhet med IoT som stöd? Vad är strategiskt prioriterat att kunna? Hur säkerställer organisationer att rätt kompetens är på plats? Vilken kompetens är viktig att ha inom organisationen och vilken kompetens passar att lösa via samverkan med andra organisationer, via partnerskap eller genom leverantörer. En utmaning är också att det är stor efterfrågan på kompetensen och därmed stor konkurrens om den. Kan kommuner och offentliga organisationer lära sig något från det privata näringslivet i form av organisation, roller och kompetenser?

Workshop den 18 november
Projekt: IoT för Tillgänglighet är ett av flera projekt som identifierat utmaningar, men också möjligheter på lösningar inom kompetensområdet.

Moderatorer: Daniel Adelander och Tommy Ytterström vid managementkonsultföretaget Pro&Pro lyfter i workshopen upp insikter från projektet liksom insikter från andra projekt och initiativ.

IoT Hubb skola

Se video om projektet på YouTube.

Skola utgör en stor och viktig del av offentlig sektor. I workshopen får du möta vår IoT Hubb skola. Hubben har genomfört ett flertal innovationsprojekt, genererat ny kunskap och inspirerat fler att delta i utvecklingen. Det finns mycket kvar att göra inom skolvärlden och förhoppningsvis vill du vara med och bidra!

Workshop den 18 november
Moderatorer: Lars Lingman – Projektledare, RISE, Jacob Michelsen – Integritet, säkerhet och juridik, RISE, Martin Johanssson – Teknik och implementering, RISE

IoT för framtidens mobilitet och ökad demokrati

Hitta dold cykelpotential, Lund (YouTube)
Det digitala stadsrummet, Sundsvall (YouTube)

Demokrati eller integritet – är det möjligt att skapa en inkluderande och datadriven planeringsprocess? Med utgångspunkt från erfarenheter från projekten Det digitala stadsrummet och Dold cykelpotential resonerar vi kring utmaningar och möjligheter med inkluderade och representativ datahantering i en datadriven planeringsprocess. Hur säkerställer vi att möjligheterna med ny teknik och ny data används för att skapa demokratiska processer där alla får höras och synas?

Workshop den 18 november
Två projekt inom IoT Sverige genomför denna workshop kring mobilitet tillsammans:

Projekt: Det digitala stadsrummet
Moderatorer: Jenny Carlstedt, digital strateg samhällsbyggnad, Sweco
Åsa Jadelius, digitaliseringsstrateg, Sundsvalls kommun

Projekt: Dold cykelpotential
Moderator: Emeli Adell, affärsområdesansvarig Framtidens Transporter, Trivector


Projektpresentationer (ca tre min/video)

Förberedelseprojekt

Prototyputvecklingsprojekt

Genomförandeprojekt

Hubb

12 november, 2021 klockan 9:30 - 12 november, 2021 klockan 16:00

Seminarium med fokus på IoT och välfärdsplattformar

SKR arrangerar ett seminarium med leverantörsdialog om välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice inom projektet Beställarnätverk & Vägledning Framtidens Samhällen.

Beställarnätverk Vägledning Framtidens Samhällen bjuder in till leverantörsdialog inom IoT för att dela behov, kunskap och erfarenheter av välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice. Sveriges kommuner och regioner har behov av robusta IoT-tjänster baserat på stabil, flexibel och säker datainfrastruktur som möjliggör högkvalitativ och anpassad bästa tjänstenytta för varje enskild medborgare.

Genom dialogen vill beställarnätverket stimulera till lösningar som möter kommunala och regionala verksamheters behov men också ta del av marknadens kunskap och innovativa förmåga för att på sikt genomföra träffsäkra upphandlingar. Vi tror att gemensamt arbete gynnar såväl beställare som marknadens aktörer!

Läs mer och anmäl dig kostnadsfritt här (till SKRs webbsida)

28 oktober, 2021 klockan 13:00 - 28 oktober, 2021 klockan 15:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-14:30
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

26 oktober, 2021 klockan 13:00 - 26 oktober, 2021 klockan 15:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-14:30
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

26 oktober, 2021 klockan 13:00 - 26 oktober, 2021 klockan 14:30

Workshop om upphandlingar: Så kan innovationer komma till nytta

I den här digitala workshoppen kommer experter från Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV att presentera bland annat:

 • För att innovationer ska bli implementerade i offentligheten behöver de upphandlas. Vad ska man tänka på som innovativt projekt som underlättar en framtida konkurrensutsättning?
 • Varför ska du tänka på att ta med upphandlingskompetens tidigt?
 • Vilka konsekvenser kan det blir om man inte tänker på en framtida upphandling?
 • Och såklart inspiration till nya möjligheter!
 • Du får också en bra överblick på vad är immateriella rättigheter och hur det kan komma att påverka ett framtida köp.

Deltagarna i workshoppen kommer att ges tillfälle att reflektera över och diskutera kring de presentationer som ges.

Workshoppen riktar sig till både innovativa projekt och innovatörer som har produkter, tjänster eller metoder som skulle kunna komma till nytta i offentlig sektor men också upphandlare som ska ge stöd till innovationsprojekt. Jobbar ni i samma projekt har ni nytta av att lyssna ihop.

Workshopparna kommer att ges vid tre tillfällen. De är digitala. Max 20 deltagare per tillfälle.

14 okt, 13-14.30
18 okt, 13-14.30
26 okt, 13-14.30

Bakom workshoppen står Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV och de strategiska innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige.

Anmälan

Anmälan via Swelifes hemsida

26 oktober, 2021 klockan 12:00 - 26 oktober, 2021 klockan 13:00

UppTalk Weekly panelsamtal: Internet of Things – snillrika prylar för smartare liv

Teknik som samlar information och pratar med annan teknik finns i allas vardag, hemma och på jobbet. Detta kallas ”Internet of Things” och bidrar med både möjligheter och utmaningar. I detta panelsamtal pratar vi om vad smart teknik är, hur människa och maskin påverkar varandra och hur företag och forskning bidrar till smarta hållbara maskiner med människan i fokus.

IoT Sverige har arbetat tillsammans med UppTech, en del av Uppsala universitet som jobbar med populärvetenskap, med att presentera temat IoT i en paneldebatt i serien UppTalk.

Läs mer.

22 oktober, 2021 klockan 9:00 - 22 oktober, 2021 klockan 10:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-14:30
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

19 oktober, 2021 klockan 13:00 - 19 oktober, 2021 klockan 15:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-15
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

18 oktober, 2021 klockan 13:00 - 18 oktober, 2021 klockan 14:30

Workshop om upphandlingar: Så kan innovationer komma till nytta

I den här digitala workshoppen kommer experter från Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV att presentera bland annat:

 • För att innovationer ska bli implementerade i offentligheten behöver de upphandlas. Vad ska man tänka på som innovativt projekt som underlättar en framtida konkurrensutsättning?
 • Varför ska du tänka på att ta med upphandlingskompetens tidigt?
 • Vilka konsekvenser kan det blir om man inte tänker på en framtida upphandling?
 • Och såklart inspiration till nya möjligheter!
 • Du får också en bra överblick på vad är immateriella rättigheter och hur det kan komma att påverka ett framtida köp.

Deltagarna i workshoppen kommer att ges tillfälle att reflektera över och diskutera kring de presentationer som ges.

Workshoppen riktar sig till både innovativa projekt och innovatörer som har produkter, tjänster eller metoder som skulle kunna komma till nytta i offentlig sektor men också upphandlare som ska ge stöd till innovationsprojekt. Jobbar ni i samma projekt har ni nytta av att lyssna ihop.

Workshopparna kommer att ges vid tre tillfällen. De är digitala. Max 20 deltagare per tillfälle.

14 okt, 13-14.30
18 okt, 13-14.30
26 okt, 13-14.30

Bakom workshoppen står Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV och de strategiska innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige.

Anmälan

Anmälan via Swelifes hemsida

15 oktober, 2021 klockan 9:00 - 15 oktober, 2021 klockan 10:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-15
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

14 oktober, 2021 klockan 13:00 - 14 oktober, 2021 klockan 14:30

Workshop om upphandlingar: Så kan innovationer komma till nytta

I den här digitala workshoppen kommer experter från Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV att presentera bland annat:

 • För att innovationer ska bli implementerade i offentligheten behöver de upphandlas. Vad ska man tänka på som innovativt projekt som underlättar en framtida konkurrensutsättning?
 • Varför ska du tänka på att ta med upphandlingskompetens tidigt?
 • Vilka konsekvenser kan det blir om man inte tänker på en framtida upphandling?
 • Och såklart inspiration till nya möjligheter!
 • Du får också en bra överblick på vad är immateriella rättigheter och hur det kan komma att påverka ett framtida köp.

Deltagarna i workshoppen kommer att ges tillfälle att reflektera över och diskutera kring de presentationer som ges.

Workshoppen riktar sig till både innovativa projekt och innovatörer som har produkter, tjänster eller metoder som skulle kunna komma till nytta i offentlig sektor men också upphandlare som ska ge stöd till innovationsprojekt. Jobbar ni i samma projekt har ni nytta av att lyssna ihop.

Workshopparna kommer att ges vid tre tillfällen. De är digitala. Max 20 deltagare per tillfälle.

14 okt, 13-14.30
18 okt, 13-14.30
26 okt, 13-14.30

Bakom workshoppen står Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, PRV och de strategiska innovationsprogrammen Swelife, Medtech4Health, Bioinnovation, Re:source, InfraSweden 2030 och IoT Sverige.

Anmälan

Anmälan via Swelifes hemsida

12 oktober, 2021 klockan 13:00 - 12 oktober, 2021 klockan 15:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-15
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

7 oktober, 2021 klockan 13:00 - 7 oktober, 2021 klockan 15:00

Öppen utlysningsrådgivning

Välkommen att ställa dina frågor om IoT Sveriges utlysning 2021. Öppen rådgivning under sju tillfällen i oktober.

Klicka på länken för att komma till rådgivningen.

Alla rådgivningstillfällen

 • Torsdag 7 oktober, kl 13-15
 • Tisdag 12 oktober, kl 13-15
 • Fredag 15 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 19 oktober, kl 13-15
 • Fredag 22 oktober, kl 9-10
 • Tisdag 26 oktober, kl 13-15
 • Torsdag 28 oktober, kl 13-15

26 augusti, 2021 klockan 14:00 - 26 augusti, 2021 klockan 15:00

Informationsmöte om IoT Sveriges utlysning 2021

Välkommen att delta på ett informationsmöte om årets utlysning.

IoT Sverige vill skapa samhällsnytta genom att öka användningen av IoT i offentlig sektor. Vi vill vi få fler kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data, som till exempel realtidsdata eller strömmande data.

I detta informationsmöte kommer vi att berätta mer om vår utlysning och hur ansökningsprocessen går till. Vi kommer även att tipsa om potentiella samarbetspartners och prata om vikten av att hitta hållbara samverkansformer, något som är A och O för att få till ett lyckat projekt.

Mötet har ägt rum – här finns inspelning av presentationen

Här kan du titta på en inspelning från vårt informationsmöte om IoT Sveriges utlysning för 2021.

Datum och tid

Datum: 26 augusti
Tid: 14:00 – 15:00

Vi berättar allt du behöver veta om årets utlysning!

30 juni, 2021 klockan 14:00 - 30 juni, 2021 klockan 14:45

Förutsättningar för IoT – fiberinfrastruktur i Jämtland Härjedalen och Sverige

Vilka tekniska förutsättningar behövs för att IoT-lösningar ska kunna användas i en större utsträckning i samhället och inom vården? Hur är status på utbyggnaden av fiberinfrastruktur i Jämtland Härjedalen? Och hur ser det ut i resten av Sverige?

Mer information samt anmälan hittar du här.

10 juni, 2021 klockan 10:00 - 10 juni, 2021 klockan 15:00

Smartare Elektroniksystem håller nätverksdag med matchmaking

IoT Sveriges syskon-program Smartare Elektroniksystem håller nätverksdag med matchmaking den 10 juni.

Läs och mer och anmälan.

9 juni, 2021 klockan 14:00 - 9 juni, 2021 klockan 14:45

IoT och ehälsa – mellan vardag och vård

Vilken nytta kan vården ha av IoT och vilka utmaningar innebär det? Denna inspirationsföreläsning tar avstamp i den svenska ehälsovisionen och diskuterar vilken roll IoT kan ta för att nå målen. Tekniken möjliggör en förändrad distribution av vårdtjänster och tillgång till mer data förväntas ge bättre underlag för beslut och med förhoppningar om en mer tillgänglig och kostnadseffektiv vård. Mer info och anmälan.

Detta event stöds av IoT Sverige samt utförs med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

26 maj, 2021 klockan 14:00 - 26 maj, 2021 klockan 15:00

Internet of Things (sakernas internet: Nuet och framtiden

Vad är egentligen sakernas internet? Hur och varför behöver saker vara uppkopplade för att underlätta vår vardag?Välkommen på en digital inspirationsföreläsning i samarbete med Umeå universitet, Internet of Things (IoT) Sverige och E-hälsocentrum i Jämtland/Härjedalen. Anmäl dig här.

8 oktober, 2020 klockan 10:00 - 8 oktober, 2020 klockan 15:00

IoT Sveriges årskonferens 2020 – IoT Studio Talks och Workshops!

Välkommen att delta i IoT Sveriges digitala årskonferens 8 oktober 2020. Där ser vi fram emot att få dela programmets resultat och erfarenheter i dialog och samverkan med er. Vi tar med oss förra årets fysiska gemenskap in i den digitala världen, och tror att vi med detta kan inkludera ännu fler i vår IoT community.

Vi genomför årskonferensen digitalt från Uppsala – med först IoT Studio Talks kl 10-12, och på eftermiddagen kl 13-15 IoT Studio Workshops.  Årskonferensen är kostnadsfri!

Ni kommer att under förmiddagens IoT Studio Talks möta vår styrelse som samtalar om nytta och möjligheter med IoT i offentlig sektor. Och ni kommer få ta del av presentationer från flera av våra innovationsprojekt – i resultat och lärande. 

Under IoT Studio Talks på förmiddagen har vi också med oss Uppsala-profilen Jacke Sjödin. Han sitter med oss i studion och avrundar med ett härligt IoT-rim på vers som vi alla kan ta med oss. 

På eftermiddagen går vi in i mer konkreta workshops IoT Studio Workshops utifrån förmiddagens presentationer från flera av våra innovationsprojekt och några av de strategiska projekt/arbetsgrupper vi driver/drivit.  

Programmet för dagen:

Kl 10-12 IoT Studio Talks

Programkontoret välkomnar

Samtal: ”Nytta och möjligheter med IoT i offentlig sektor – strategiskt fokus!

Deltagare från vår styrelse:
Samtalsledare: Camilla Wallander, VD Berghs School of Communication
Peter von Wrycza, Forskningschef IoT, Ericsson
Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör Västerås Stad
Azadeh Lithammer, Digitaliseringsstrateg Region Skåne

Projektpresentationer ”Resultat med IoT för samhällsnytta – några goda exempel”
Luft- och vattenövervakning med IoT – LoV-IoT
Smarta fastighetstjänster med IoT
IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv – FOSF
Smarta offentliga miljöer med IoT – SOMII

Programkontoret summerar

Jacke Sjödin sammanfattar sina intryck från förmiddagen – ett IoT-rim på vers

Kl 13-15 IoT Studio Workshops

Programkontoret inleder

Parallella sessioner – presentationer från projekt och från strategiska projekt och arbetsgrupper

Kl 13-14

Arbetsgruppen för standarder och plattformar
Affärsmodeller för IoT-data
Luft- och vattenövervakning med IoT – LoV-IoT
Smarta fastighetstjänster med IoT

Kl 14-15

Arbetsgruppen för IoT och säkerhet
Internationalisering
Vägledning för upphandling och införande av IoT & välfärdsteknik
IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv – FOSF
Smarta offentliga miljöer med IoT – SOMII

Programkontoret summerar och avslutar.

Här får du en tillbakablick till förra årets fullsatta årskonferens. Låt oss göra fullt hus digitalt 2020!

Varmt välkomna delta i 2020-års digitala konferens IoT Studio Talks och Workshops 8 oktober!

4 maj, 2020 klockan 8:00 - 30 september, 2020 klockan 14:00

Öppen utlysning – IoT Sverige

Välkommen att söka bidrag till innovationsprojekt inom ramen för IoT Sveriges 8:e utlysning! Vi söker dig som vill bidra till ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? Besök vår sida Så skriver du en bra ansökan eller ta kontakt med programkontoret.

2 juni, 2020 klockan 9:00 - 24 september, 2020 klockan 10:00

Öppen drop-in utlysningsrådgivning

Varje tisdag och torsdag kl 9-10 i perioderna 2 juni-2 juli samt 11 augusti-24 september 2020, har programkontoret öppet för drop-in utlysningsrådgivning via Zoom.
Läs mer här om hur du ansluter till mötet.

Besök gärna även vår utlysningsguide-sida för att se om du hittar svar på dina frågor.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbsida

5 juni, 2020 klockan 13:00 - 5 juni, 2020 klockan 15:00

Styrelsemöte #47 IoT Sverige

IoT Sveriges styrelse sammanträder 6-8 gånger per år.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Ta kontakt med någon av ledamöterna i styrelsen eller valberedningen eller någon på programkontoret!

26 maj, 2020 klockan 8:30 - 27 maj, 2020 klockan 16:00

6-årsutvärdering, platsbesök

Under 2020 genomgår IoT Sverige en 6-årsutvärdering, tillsammans med ytterligare fem strategiska innovationsprogram (SIPar) som påbörjades under 2014. Utvärderingen ska ligga till grund för beslut om fortsatt finansieringen av programmet för perioden 2021-2023.

Utvärderingen genomförs av Faugert & Co i samarbete med Sweco Society på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utfallet presenteras i december 2020.

Under 2019 genomfördes 6-årsutvärdering av de fem SIParna som påbörjades 2013.

19 maj, 2020 klockan 9:00 - 19 maj, 2020 klockan 9:50

Informationsmöte 19 maj, IoT Sveriges utlysning

Informationsmöte om IoT Sveriges pågående utlysning för Innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Utlysningen är öppen 4 maj – 30 september 2020.


Vid mötet presenterade programledningen utlysningens syfte och förväntade resultat, krav på deltagande aktörer mm. Även handläggare från Vinnova deltog. Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor via anmälningsformuläret på förhand, samt i chatten under mötet.

Videoinspelning av informationsmötet 19 maj 2020

Mer information om utlysningen hittar du på utlysningens webbsida hos Vinnova. Se även IoT Sveriges sidor Så skriver du en bra ansökan samt Utlysningsguide våren 2020.

Mötet genomfördes via mötesverktyget Zoom och spelades in för att kunna ses i efterhand. Mer information om hur du ansluter till ett Zoom-möte finns här.

OBS! Vi använder Uppsala universitets Zoom-installation via Sunet, som skiljer sig från den publika Zoom-lösningen Zoom Cloud. Mer information om Zoom och säkerhet hittar du här.

Frågor och anmälan

Deltagarna hade möjlighet att anmäla sig för att få ett mail med möteslänken eller ställa en fråga innan mötet.

10 oktober, 2019 klockan 9:00 - 10 oktober, 2019 klockan 16:00

Årskonferens 2019

Den 10:e oktober hölls IoT Sveriges årskonferens i Humanistiska teatern, på Uppsala universitet. Över 120 personer från offentlig sektor, näringsliv, akademi, institut, innovationssystem och politiken samlades och diskuterades hur sakernas internet kan skapa nytta i offentlig sektor och hur vi tillsammans skapar ett bättre lite för alla i en sammankopplad värld.

Petra Sundström, Sandvik – styrelseordförande IoT Sverige

Fredrik Hallgren, IVL – projektpart i LoV-IoT
Jonas Ek, RISE – projektledare för Arena för test av välfärdsteknik

Här nedan kan du ta del av de presentationer som visades under dagen. 


IoT Sveriges styrelseordförande Petra Sundström och programledning önskade välkommen och presenterade programmets strategi och fokus framåt. 

Ladda ner presentation i pdf.


Våra fyra inbjudna talare presenterade vart sitt perspektiv på hur vi kan skapa ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld och därefter bjöds alla in till ett öppet samtal.


På eftermiddagen var det knytkonferens och det bildades sju grupper på följande teman:

 • Affärsmodeller för data
 • Internationalisering
 • IoT för SNABB!! klimatomställning
 • Juridik och policy
 • Samverkan på riktigt
 • Standarder, teknisk plattform
 • Säkerhet


Alla deltagande företag och organisationer fick möjlighet att presentera sig i ett bildspel som visades i foajén.

Dagen avslutades med middag på Norrlands nation.

IoT Sverige tackar alla deltagare för deras bidrag till en intressant och lärorik dag, och ett litet steg närmare ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld!

Hälsningar programledningen Ulrika, Jin och Olle

24 oktober, 2018 klockan 10:00 - 24 oktober, 2018 klockan 14:00

IoT Sveriges årskonferens 2018

Filmer och presentationer från årskonferensen

För er som inte kunde delta eller för er som deltog men vill se igen – här hittar du dels de båda websändningarna, men också våra IoT-hubbars PowerPoint-presentationer och de filmer som några av IoT-hubbarna deltog med. Först de två filmer som producerades.

Presentation av IoT Sveriges verksamhet och IoT Sveriges projekt

Programchef Jin Moen.

“Radikal samhällsnytta – så får du effekt av din IoT-satsning”

Inspirationsföreläsning med Elin Ankerblad, Doberman.

Presentationer av IoT-hubbarna

Kommer snart! Finns tills dess på vår gamla webb.

3 juli, 2018 klockan 8:00 - 3 juli, 2018 klockan 9:00

Almedalen 2018

Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?

Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23

IoT Sveriges seminarium i Almedalen 2018

När sakernas internet (Internet of Things, IoT) i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks ofta frågor kring hantering av personlig integritet. Men IoT kan också bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet. Hur säkerställer vi att både nytta och säkerhet är tillräckligt bra?

Sverige har som mål att blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då behöver vi även bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Redan i dag lever vi i ett samhälle där fler och fler saker, såväl som människor och tjänster, är utrustade med sensorer, är uppkopplade och lämnar ifrån sig information som kan samlas in, bearbetas och presenteras. Utvecklingen går snabbt framåt och ofta ställs det frågetecken om bibehållande av personlig integritet och säkerhet. Men hur ser vi på den nytta som IoT-lösningar kan bidra med i samhället i förhållande till riskerna? Kan ökad fysisk trygghet överskugga eventuella farhågor? Eller finns det ingen anledning till oro alls? Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige fokuserar på att skapa förutsättningar för samhällsnyttig IoT som syns, skalar och skapar tillväxt. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Medverkande

 • Loth Hammar, Moderator
 • Jin Moen, Programchef, IoT Sverige
 • Petra Liuski, Projektledare IoT i vård och omsorg, Skellefteå kommun
 • Markus Bylund, Strategichef it och digitalisering, Uppsala kommun
 • Mats Björk, Digital Strateg, Esatto
 • Bengt Simonsson, Användarföreningen för välfärdsteknologi

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.