Vi knyter samman den fysiska och digitala världen

Internet of Things Sverige – IoT Sverige är ett program som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt över hela landet. IoT i sig är ett samlingsbegrepp för saker som är uppkopplade och kan prata och dela med sig av viktig information till oss människor, en sammankoppling mellan vår fysiska och digitala värld helt enkelt.

Med hjälp av IoT, sakernas Internet, kan vi förenkla livet för människor i Sverige. Vi kan öka vår innovationsförmåga, skapa en hållbar välfärd som gynnar både Sveriges tillväxt och konkurrenskraft globalt. Genom IoT kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle där alla människor kan känna sig delaktiga.

En bättre välfärd för alla Sveriges invånare

För att lyckas med våra innovationsprojekt jobbar vi med nära samarbeten och ett starkt nätverk med olika aktörer. På så sätt kan vi dela forskningsbaserad kunskap mellan offentlig sektor, företag, akademi, organisationer och samhället i stort. Det huvudsakliga målet med programmet är att hitta lösningar på gemensamma utmaningar framförallt inom den offentliga sektorn – i kommuner och regioner. Grundtanken är att bidra till ett bättre liv och en bättre välfärd för alla Sveriges invånare.

Hur genomförs ett innovationsprojekt?

Genom både utlysningar och direkt stöd för strategiska innovationsprojekt finansierar IoT Sverige projekt inom en mängd olika områden över hela landet. Projekten ska leda till nya modeller och prototyper på tjänster, produkter och samhällsservice – alla med målet att ge ökad kvalité, hållbarhet och effektivitet för Sveriges invånare.

Att föra vidare kunskap är en viktig del i samtliga projekt. Kunskapen ska leda till en ökad förståelse för enskilda person inom sitt respektive område så att de både kan beställa, förnya, införa och leverera datadriven nytta.

Bakgrunden till IoT Sverige

Programmet startade 2014 och är ett av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. Tillsammans finansieras vi av Vinnova, Energimyndigheten och Formas i en gemensam nationell satsning på strategiska innovationsområden. Vi har en årlig budget på 80 miljoner kronor varav 50 % medfinansieras av externa aktörer. Vi styrs av en extern styrelse och leds av en programledning. Programkontoret med ledning är placerat vid Uppsala universitet.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.