Programkontoret

Programkontoret

Uppsala universitet är värd för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. 

Programkontoret

Om programkontoret

IoT Sverige startade 2014 och är ett av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. Tillsammans finansieras vi av Vinnova, Energimyndigheten och Formas i en gemensam nationell satsning på strategiska innovationsområden. Vi har en årlig budget på 80 miljoner kronor varav 50 % medfinansieras av externa aktörer. Vi styrs av en extern styrelse och leds av en programledning. Programkontoret med ledning är placerat vid Uppsala universitet.

Kontakta oss

Programkontoret

kontakt person
Kristin Blom Biträdande programchefa.kristin.blom@iotsverige.se
+46 (0) 18 471 68 44
kontakt person
Anette Persson Stache Projektledareanette.stache@iotsverige.se
+46(0)70 425 04 33
kontakt person
Frida Kempe Projektkoordinatorfrida.kempe@iotsverige.se
+46(0)18 471 46 93
kontakt person
Magnus Fransson Internationaliseringsansvarigmagnus.fransson@sust.se
+46 (0)76 339 17 27