Strategiska innovationprogrammet IoT för innovativ samhällsutveckling

Välkommen till IoT Sverige!

IoT_logga

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). Internet of things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara uppkopplade i världen år 2020.

Området kan skapa ökat välstånd genom effektiviseringar och innovationer i olika branscher. Fokus  ligger på att lösa samhällsutmaningar med hjälp av IoT. Detta sker i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare.