Samhällsnytta genom IoT

IoT Sverige arbetar för att öka användningen av sakernas internet i offentlig sektor
Ett strategiskt innovationsprogram
Samhällsnytta genom IoT

Aktuellt

Våra projekt

Avfallshantering
Norra Djurgårdsstaden
Smart stad
Reduce Reuse Recycle SRS
Hälsa vård och omsorg
IoT-plattform
Hemsjukhuset 3.0
Gemensamma plattformar
IoT-infrastruktur
Skellefteå
GIOTIS – IoT för samhällsnytta i Skellefteå
IoT-implementering
Vård och omsorg
Implementering av IoT inom vård och omsorg
Samverkan
Smarta städer
Smart City Lab – satsning på mjuk infrastruktur
Internationalisering
Smarta städer
Internationalisering – Smart City Lab
IoT i skola
Lärande
Kartläggning av lärares rörelsemönster
API-specifikationer
Välfärdsteknik
Data som strategisk resurs
Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.IoT Sverige