Checklista utlysning 2022

Checklista utlysning 2022

Det är mycket att tänka på kring ansökningsförfarandet. Ta del av denna checklista innan du börjar skriva på din ansökan. 

Checklista utlysning 2022

Här har vi sammanställt en checklista för att underlätta för dig som vill ansöka om medel för innovativa IoT-projekt.

Snabbversionen

 • Läs utlysningstexten noga.
 • Fyll i projektplansmallen noga, se till att du besvarar alla punkterna väl. Det är det som används som bedömningsunderlag.
 • Skicka in ansökan via Intressentportalen på vinnova.se i god tid innan kl 14:00 den 1:a december 2022.
 • Skicka projektreferat till info@iotsverige.se senast 1 december 2022.

Hela checklistan

 • Ta del av utlysningsfilmen och annat informationsmaterial som finns på iotsverige.se.
 • Läs utlysningstexten noga för den projekttyp du vill ansöka om. Observera att det finns tre olika projekttyper: Förberedelseprojekt, Prototyputvecklingsprojekt, Genomförandeprojekt. Projekttyperna har olika krav, bedömningskriterier och projektplansmall. Utlysningstexterna finns på Vinnovas hemsida, på respektive projekttypssida.
 • Påbörja ansökan i god tid. Skapa konto och logga in i Intressentportalen på vinnova.se och ta reda på vad ansökan ska innehålla.
 • Fyll i projektplansmallen noga, var tydlig. Det är den texten som används som bedömningsunderlag och som kommer att jämföras med andra ansökningar. Tänk på att bedömarna kanske inte har detaljkunskap om projektets område. Det ska på ett tydligt sätt framgå vad ni vill göra och varför.
 • Se till att projektet har med minst minimiantalet nödvändiga parter (antal och sektor).
 • Säkerställ att alla projektparter, det vill säga de organisationer som ska få bidrag eller bidrar med egen finansiering (in kind) i projektet, finns med i Intressentportalen och att budget för respektive part har angetts i tabellen.
 • Dubbelkolla att projektets totala stödnivå är högst 50 procent, det vill säga att projektparterna bidrar med minst 50 procent av projektets totala budget. Observera att olika typer av organisationer, exempelvis företag och kommuner, kan få olika andel stöd. Mer information finns i utlysningstexten.
 • Säkerställ att alla nödvändiga bilagor har bifogats (laddats upp) i Intressentportalen innan du skickar in ansökan.
 • Avsluta ansökan i Intressentportalen i god tid innan kl 14.00 den 1:a december 2022. Systemet stänger kl 14:00 och komplettering får inte ske därefter.
 • Skicka projektreferat till info@iotsverige.se senast 1 december 2022.
 • Kontakta IoT Sverige om du har frågor om utlysningens innehåll och syfte.
 • Kontakta Vinnova om du har frågor om stödgrunder, ansökningsportalen eller formaliteter.

Kontaktuppgifter IoT Sveriges utlysning 2022

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:

Jin Moen, utlysningsansvarig, IoT Sverige.
018-471 72 70, jin.moen@iotsverige.se

Olle Bergdahl, programchef, IoT Sverige.
018-471 59 87, olle.bergdahl@iotsverige.se

Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll:

Marcus Nyberg, utlysningsansvarig på Vinnova.
08-473 32 53, marcus.nyberg@vinnova.se

Jonny Paulsson, handläggare på Vinnova.
08-473 32 42, jonny.paulsson@vinnova.se

Administrativa frågor:

Eva Nyström, Vinnova. 08-473 31 21, eva.nystrom@vinnova.se
Katarina Duca, Vinnova. 08-473 32 08, katarina.duca@vinnova.se

Tekniska frågor om Intressentportalen:

Vinnovas IT-support. 08-473 32 99, helpdesk@vinnova.se

Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas ansökningstjänst finns på www.vinnova.se.