Finansiering

Finansiering

Sedan 2014 har vi finansierat över 100 projekt inom IoT, mestadels inom offentlig sektor, med över 200 miljoner kronor. Projekten har skjutit till minst lika mycket i egenfinansiering. 

Finansiering

Vi finansierar innovativa IoT-projekt

Varje år håller IoT Sverige en utlysning där vi möjliggör för aktörer inom offentlig sektor att kunna söka finansiering för IoT-projekt. Sedan 2014 har vi finansierat över 100 projekt inom IoT, mestadels inom offentlig sektor, med över 200 miljoner kronor totalt. Projekten har skjutit till minst lika mycket i egenfinansiering.

Rent administrativt går ansökningsförfarandet och utbetalningen genom myndigheten Vinnova men det är vi på programkontoret som kan coacha och hjälpa dig göra en så bra ansökan som möjligt.