Aktuell utlysning

Aktuell utlysning

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.

Aktuell utlysning

IoT Sverige kommer att utannonsera en ny utlysning 2022 med öppningsdatum i början av juni.

Information om IoT Sveriges öppna utlysning kommer att finnas på denna sida. Vi ser fram emot att kunna utöka vår portfölj med ännu fler spännande IoT-projekt. 

Internet of Things Sverige är ett innovationsprogram som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt inom offentlig sektor över hela landet. Vi är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP) som arbetar för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

IoT Sverige och övriga strategiska innovationsprogram finansieras gemensamt av myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.