Få koll på begrepp

Få koll på begrepp

Det är viktigt att hålla koll på begrepp och definitioner när du ska formulera en ansökan. Här ger vi dig definitioner av några nyckelbegrepp.

För att skriva en konkurrenskraftig ansökan krävs att du läser igenom utlysningstexten noga.

Följ anvisningar och använd gängse begrepp. Här kan du ta del av definitioner av vanliga begrepp i de utlysningar som IoT Sverige står för.

 

Begrepp

Behovsägare+
Forsknings- och innovationsutförare/aktör (F&I-aktör)+
Hållbarhet+
Jämställdhet+
Koordinator (huvudsökande)+
Konkurrensutsättning/upphandling+
Offentlig aktör+
Projektavtal+
Projektledare+
Projektpart+