Frågor och svar

Frågor och svar

Vad händer under den sista etappen av IoT Sverige 2024-2026?

Frågor och svar

Vad händer under IoT Sveriges sista fas (2024-2026)?

Kommer IoT Sverige att genomföra någon utlysning under sista fasen av programtiden?+
Vad händer när IoT Sverige avslutas?+
Vad händer med IoT Sveriges projekt?+
Hur ser relationen mellan IoT Sverige och Vinnova ut? +