Frågor och svar

Frågor och svar

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna vi brukar få kring vår finansiering av IoT-projekt. 

Frågor och svar

Kan IoT Sverige finansiera mitt IoT-projekt?

Vilka projekt kan få finansiering genom IoT Sverige? +
Vad är en utlysning? +
Vad menas med ett innovativt IoT-projekt? +
När äger nästa utlysning rum? +
Vem kan få finansiering? +
Hur mycket finansiering kan man få? +
Vad innebär medfinansiering? +
Hur ansöker jag om finansiering? +
Hur ser relationen mellan IoT Sverige och Vinnova ut? +