IoT Sverige: Hösten 2014

Utlysning #1

Utlysningen var öppen 1 juli – 22 september 2014, med projektstart tidigast 15 november.

Ta del av utlysningstexten här

Syftet med utlysningen är att i förstudier identifiera och verifiera krav och behov inom användningsområden som är viktiga för Sverige. Målet är att varje projekt ska identifiera och sammanställa de specifika behoven och kraven för sitt valda användningsområde. I och med att det övergripande målet är att finna gemensamma lösningar på utmaningar som är relevanta för många olika användningsområden är det viktigt att varje projekt omfattar några av de viktigaste svenska aktörerna inom det valda användningsområdet.

De gemensamma utmaningar som står i fokus för aktuell utlysning och där gemensamma lösningar behövs är i första hand:

 • Säkerhet
 • Robusthet
 • Kommunikation och infrastruktur

De gemensamma lösningarna förväntas:

 • bidra till ökad konkurrenskraft och ekonomisk potential för Sveriges
 • näringsliv och samhälle (t ex vara effektivitetsskapande eller innovationsdrivande)
 • ha en strategisk betydelse för införandet och användningen av IoT inom olika användningsområden.

Utfall

Utlysningen resulterade i sju finansierade projekt, ca 5,3 miljoner kr i beviljat stöd och ca 5,6 miljoner kr i egenfinansiering från projektparterna.

 • Konsument-Orienterade Sakernas Internet Produkter: utmaningar och möjligheter
 • Internet of Trees – Mätteknik inom skogsindustri för effektivt skogsbruk och skogsforskning.
 • Critical Societal Functions and IoT: Securing Data and Services
 • Medicinsk IoT: En fallstudie kring tekniska, kliniska och regulativa krav på IoT i akut- och intensivvården
 • Energikällor för IoT
 • Uppkopplade professionella produkter – tekniska och affärsmässiga behov
 • MLOC (Masslokalisering i gruvor)

Finansiering

2021-06-21

IoT för samhälls­nytta i offentlig sektor

Välkommen att söka finansiering för innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor. IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas…

Läs mer
2020-05-08

Vinnova: Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala…

Läs mer
2020-05-05

Formas och Vinnova: AI i klimatets tjänst

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har…

Läs mer
2020-04-22

Vinnova: Expert­bedömning av AI-projekt i offentlig sektor

I denna utlysning erbjuds offentliga organisationer en möjlighet att få en expertbedömning av ett tänkt innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Vår ambition är att det ska…

Läs mer
Visa fler finansieringar Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.