IoT Sverige: Hösten 2017

Utlysning #6: IoT för innovativ samhällsnytta

Utlysningen var öppen 7 november 2017 – 13 mars 2018, med projektstart tidigast 15 maj 2018.

Ta del av utlysningstexten här

Utlysningen finansierar projekt där Internet of Things (IoT) löser samhällsproblem. Utlysningens mål: 

 • Projekten ska bli världsledande i användandet av IoT för att möta offentliga organisationers utmaningar. 
 • Projekten ska utvecklas till IoT-hubbar, det vill säga projekt som är ledstjärnor, som syns, skapar mycket uppmärksamhet, drar till sig ny finansiering och arbetar aktivt med att sprida det som utvecklats inom projektet till andra offentliga organisationer. 
 • Deltagande företags internationella konkurrenskraft ska stärkas. 

Varje projekt ska utgå från de problem/behov som deltagande offentliga organisationer har inom utpekade fokusområden. Fokusområdena ska i första hand inte vara sådana som hanteras av befintliga IoT-hubbar, det vill säga äldrevård, fastigheter, miljöövervakning och flöden i staden.

Sökande gruppering ska vara offentlig organisation (till exempel kommun, landsting eller region), tillsammans med företag, institut och lärosäten. 

Utfall

Utlysningen resulterade i nio finansierade projekt, ca 70,6 miljoner kr i beviljat stöd och ca 76,9 miljoner kr i egenfinansiering från projektparterna.

 • FOSF – IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv
 • Smart hållbar stadsutveckling
 • IoT för tillgänglighet
 • Water Monitoring Networks – iWater
 • De Lekfulla Sakernas Internet
 • Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios: En fallstudie hos Sotenäs kommun
 • Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende
 • IoT och Offentlig Logistik
 • IoT-hubb Skola

Finansiering

2021-06-21

IoT för samhälls­nytta i offentlig sektor

Välkommen att söka finansiering för innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor. IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas…

Läs mer
2020-05-08

Vinnova: Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala…

Läs mer
2020-05-05

Formas och Vinnova: AI i klimatets tjänst

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har…

Läs mer
2020-04-22

Vinnova: Expert­bedömning av AI-projekt i offentlig sektor

I denna utlysning erbjuds offentliga organisationer en möjlighet att få en expertbedömning av ett tänkt innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Vår ambition är att det ska…

Läs mer
Visa fler finansieringar Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.