Utlysning 10: Hösten 2022

Utlysning 10: Hösten 2022

IoT för samhällsnytta i offentlig sektor. 

IoT Sveriges utlysning för 2022, IoT för innovativ samhällsnytta, är nu stängd. Här kan du läsa om vårt finansieringserbjudande.

IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas internet tillvaratas i offentlig sektor. Vi vill vi få kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data.

Tre övergripande teman

I år fokuserar vi särskilt på potentialen med IoT inom tre tematiska behovsområden:

 • Jämlik hälsa
 • Trygga offentliga miljöer
 • Snabbare klimatomställning.

Vem utlysningen vänder sig till

Utlysningen riktar sig särskilt till kommuner, regioner och andra aktörer som vill skapa samhällsnytta i offentlig sektor genom användning av sakernas internet. Nytt för i år är att företag och organisationer kan ansöka om medel till förberedelseprojekt.

Viktiga datum

Enskild rådgivning via Teams 

Vi kommer under hösten att erbjuda möjlighet till enskild rådgivning kring vår utlysning. Du får möjlighet att boka in enskild rådgivning (15 minuter) med Jin Moen som är IoT Sveriges utlysningsansvarig. 

Vårt erbjudande – tre projekttyper

IoT Sverige erbjuder i årets utlysning medel för tre olika typer av projekt. Minst 50 procent av projektets stödberättigade kostnader ska medfinansieras av projektparterna. Här är en kort beskrivning av respektive projekttyp;  Förberedelseprojekt, Prototyputvecklingsprojekt och Genomförandeprojekt. Ansökan görs via Vinnovas hemsida (se länk under respektive projekttyp).

1. Förberedelseprojekt

Starta upp IoT-resan!

Denna utlysning riktar sig till offentliga, privata och ideella aktörer med verksamhet i Sverige som vill visa på det potentiella värdet i att införa IoT-lösningar i offentlig sektor. Vi vill uppmuntra kreativa och modiga idéer på nya eller förbättrade sätt att använda IoT-lösningar för att skapa värde och nytta för invånare i Sveriges kommuner och regioner.

 • Vad kan ni söka för?
  Denna projekttyp är till för att finansiera förstudier, omvärldsbevakning och mindre tester av IoT-lösningar. Det kan handla om utveckling av enklare prototyper för proof-of-concept/value. Det kan också handla om kunskapsinhämtning, mätningar, nyttoeffektkalkyler, beräkningar och annat underlag för att visa att förväntade effekter kan uppnås.
 • Vem kan söka?
  Svenska aktörer så som kommuner, regioner, enskilda företag och organisationer.
 • Hur mycket kan ni söka?
  Upp till 300 000 kronor.

Förberedelseprojekt kan pågå i upp till 12 månader. 

Ansökan via Vinnovas hemsida 

2. Prototyputvecklingsprojekt

Testa IoT i praktiken!

Denna utlysning riktar sig till kommuner eller regioner (behovsägare) som i samverkan med andra aktörer, vill testa och utveckla IoT-idéer som bidrar till nytta och skapar värde i offentlig sektor.

 • Vad kan ni söka för?
  Denna projekttyp är till för att finansiera utveckling av IoT-lösningar (prototyper eller demonstratorer) för offentlig sektors verksamhet. Det kan handla om kartläggning av legala och/eller kommersiella förutsättningar och affärsmodeller för införande och användande av IoT-lösningar. Det kan också handle om utveckling av nya processer och arbetsmetoder hos behovsägaren anpassade för IoT-baserade lösningar och IoT-datadriven verksamhet.
 • Vem kan söka?
  Svenska kommuner och regioner.
 • Hur mycket kan ni söka?
  Upp till 2 000 000 kronor.

Prototyputvecklingsprojekt kan pågå i upp till 20 månader. 

Ansökan via Vinnovas hemsida  

3. Genomförandeprojekt

Skala upp användningen av IoT!

Illustration människa, Adobe Stock

Denna utlysning riktar sig till kommuner eller regioner som vill ta ett större steg och vidareutveckla och/eller implementera IoT-lösningar för att skapa nytta och värde i offentlig sektor. IoT-lösningen ska kunna visa på både nationell och internationell relevans. Projektets resultat och lärdomar ska spridas för att bidra till att fler kommuner och regioner i Sverige ökar sin förmåga att använda och införa IoT-lösningar.

 • Vad kan ni söka för?
  Denna projekttyp är till för att finansiera anpassning och testning av IoT-lösningar som har lånats eller skalats från egna eller andras organisationer. Det kan handla om vidareutveckling av IoT-lösningar, implementering av IoT-lösningar eller IoT-datadrivna arbetssätt. Genomförandeprojekt kan röra framtagning av affärsmodeller, införandeprocesser, förvaltningsstrukturer, beställarnätverk, ramavtal, riktlinjer eller dylikt.
 • Vem kan söka?
  Svenska kommuner och regioner.
 • Hur mycket kan ni söka?
  Upp till 5 000 000 kronor.

Genomförandeprojekt kan pågå i upp till 30 månader.

Ansökan via Vinnovas hemsida 

Videomaterial

Utlysningsansvarig Jin Moen presenterar 2022 års utlysning.

Presentation av förutsättningarna för att ansöka.