Gå till innehåll

Utlysning 11: Hösten 2023

Utlysning 11: Hösten 2023

IoT för samhällsnytta i offentlig sektor. 

IoT Sveriges utlysning för 2023, IoT för innovativ samhällsnytta, är stängd. 

——————————

De här projekten fick finansiering:

Beskrivning av utlysningen 2023

IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas internet tillvaratas i offentlig sektor. Vi vill vi få kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data.

Erbjudande om Genomförandeprojekt

Utlysningen 2023 riktar sig till kommuner och regioner som i samverkan med andra aktörer vill ta ett större steg och vidareutveckla eller implementera innovativa lösningar för ”sakernas internet” (IoT) – i syfte att skapa värde i offentlig sektor. Årets erbjudande gäller projekttypen Genomförandeprojekt. 

IoT-lösningen ska kunna visa potential för både nationell och internationell skalning och spridning. Projektets resultat och lärdomar ska bidra till att fler kommuner och regioner i Sverige ökar sin förmåga att använda och införa IoT-lösningar.

Bygga på tidigare kunskaper 

IoT Sverige vill främja vidareutveckling och skalning. Därför ska projekt som ansöker om finansiering bygga vidare på kunskaper och lärdomar från ett (eller flera) tidigare projekt finansierat genom IoT Sverige.

Tre behovsområden

IoT-lösningarna ska tillämpas inom något av behovsområdena för utlysningen:

  • Jämlik hälsa
  • Trygga offentliga miljöer
  • Snabbare klimatomställning

Så mycket kan du ansöka om

Upp till 4 000 000 kr. 

Viktiga datum

  • Öppningsdatum: 14 juni 2023
  • Informationsmöte om utlysningen 2023, 5 september 
  • Sista ansökningsdag: 30 november 2023, klockan 14:00
  • Senaste beslutsdatum: 23 februari 2024
  • Projektstart tidigast: 26 februari 2024
  • Projektstart senast: 31 mars 2024

Mer information

Mer information på Vinnovas hemsida.