Utlysning 3: Hösten 2015

Utlysning 3: Hösten 2015

Utlysning för att stötta Sveriges näringsliv och samhälle att implementera IoT. 

Utlysning 3: Hösten 2015

Utlysning 3

Syftet med utlysningen är att initiera två till tre projekt som ska stötta Sveriges näringsliv och samhälle så att de på ett effektivare sätt jämfört med i dag ska kunna implementera teknik och tjänster baserade på IoT.

Utlysningen efterfrågar ansökningar till två sorters projekt:

  • IoT-ekosystem: Projekt som ska leverera en analys av IoT-ekosystem och förslag på hur dessa ekosystem kan utvecklas
  • Från fysisk produkt till digitala tjänster: Projekt som ska stötta företag som med hjälp av IoT är på väg att gå från produktföretag till produkt- och tjänsteföretag eller till rent tjänsteföretag

Utfall

Utlysningen resulterade i fem finansierade projekt, ca 4,2 miljoner kr i beviljat stöd och ca 4,6 miljoner kr i egenfinansiering från projektparterna.

  • IoT-Guiden: Från produkt till tjänst
  • IoT Navigator – för svensk industri och offentlig verksamhet
  • Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av IoT för produkter och tjänster
  • Intelligenta returlådor i livsmedelsbranschen
  • Ett Öppet API för Smarta Byggnader