Gå till innehåll

Utlysning 4: Våren 2016

Utlysning 4: Våren 2016

Utlysning för innovativ samhällsutveckling med IoT. 

Utlysning 4: Innovativ samhällsutveckling

Utlysningen var öppen 2 maj – 31 augusti 2016, men projektstart tidigast 20 oktober 2016.

Målet med denna utlysning är att identifiera, kommuner, landsting, regioner, myndigheter eller liknande offentliga organisationer som kan bli ledande i användandet av IoT för innovativ samhällsutveckling inom utvalda profilområden samtidigt som deltagande företags internationella konkurrenskraft stärks.

Denna utlysning är den första av IoT Sveriges satsning på IoT för innovativ samhällsutveckling. Flera större utlysningar inom detta område är planerade för de närmsta åren. Endast de kommuner, landsting, regioner, myndigheter eller liknande offentliga organisationer som har fått projekt finansierade i denna första utlysning kommer att kunna delta i kommande utlysningar inom ramen för satsningen IoT för innovativ samhällsutveckling.

Projekt som finansieras i denna utlysning ska:

 • Förstärka och utveckla arbetssätt inom den offentliga organisationen för att implementera IoT lösningar
 • Förstärka organisationens beställarförmåga av IoT-lösningar. Detta ska bland annat ske genom ett samarbete med aktör som har en djup förståelse för IoT både vad gäller affärsmöjligheter och teknik
 • Sprida projektresultaten till andra organisationer
 • Genomföra ett eller två IoT projekt inom organisationen i samarbete med lämpligt företag och om så behövs akademi eller forskningsinstitut

Utfall

Utlysningen resulterade i åtta finansierade projekt, ca 10,6 miljoner kr i beviljat stöd och ca 13 miljoner kr i egenfinansiering från projektparterna.

 • Kommunal IoT plattform
 • Het fjärrkontroll
 • Smarta offentliga miljöer
 • LoV-IoT Luft och Vatten med IoT i Göteborg
 • IoT som möjliggörare för effektivare smittspårning
 • IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun
 • Water Monitoring Networks – iWater
 • IoT som möjliggörare för monitorering och optimering av hållbara resurssystem i H+ byggnader