Gå till innehåll

Utlysning 6: Hösten 2017

Utlysning 6: Hösten 2017

IoT för innovativ samhällsnytta. 

Utlysning 6: IoT för innovativ samhällsnytta

Utlysningen var öppen 7 november 2017 – 13 mars 2018, med projektstart tidigast 15 maj 2018.

Utlysningen finansierar projekt där Internet of Things (IoT) löser samhällsproblem. Utlysningens mål: 

 • Projekten ska bli världsledande i användandet av IoT för att möta offentliga organisationers utmaningar. 
 • Projekten ska utvecklas till IoT-hubbar, det vill säga projekt som är ledstjärnor, som syns, skapar mycket uppmärksamhet, drar till sig ny finansiering och arbetar aktivt med att sprida det som utvecklats inom projektet till andra offentliga organisationer. 
 • Deltagande företags internationella konkurrenskraft ska stärkas. 

Varje projekt ska utgå från de problem/behov som deltagande offentliga organisationer har inom utpekade fokusområden. Fokusområdena ska i första hand inte vara sådana som hanteras av befintliga IoT-hubbar, det vill säga äldrevård, fastigheter, miljöövervakning och flöden i staden.

Sökande gruppering ska vara offentlig organisation (till exempel kommun, landsting eller region), tillsammans med företag, institut och lärosäten. 

Utfall

Utlysningen resulterade i nio finansierade projekt, ca 70,6 miljoner kr i beviljat stöd och ca 76,9 miljoner kr i egenfinansiering från projektparterna.

 • FOSF – IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv
 • Smart hållbar stadsutveckling
 • IoT för tillgänglighet
 • Water Monitoring Networks – iWater
 • De Lekfulla Sakernas Internet
 • Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios: En fallstudie hos Sotenäs kommun
 • Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende
 • IoT och Offentlig Logistik
 • IoT-hubb Skola