Gå till innehåll

Utlysning 7: SME-satsning 2018

Utlysning 7: SME-satsning 2018

Utlysning med syfte att öka möjligheterna för små och medelstora företag (SMF) att samarbete med offentliga aktörer.

Utlysning 7: Sluten utlysning, samarbete mellan SMF och IoT-hubbarnas kommunala bolag

Pilotsatsningen pågick under våren 2018, och projekten avslutades under 2018.

Syftet med satsningen var att öka möjligheterna för små och medelstora företag (SMF) att samarbete med offentliga aktörer. De fyra hubbarna som fått finansiering inom Utlysning 5 ombads att arbeta fram några utmaningar/problem för den kommun som hubben samarbetar med inom valt profilområde. Det behöver inte vara problem som hubben har identifierat direkt i sitt projekt men ska helst ligga inom valt profilområde.

Urvalsprocessen var sedan:

  • Problembeskrivningarna läggs ut på en hemsida som presenteras för små företag.
  • Till varje problem finns en kontaktperson från kommunen som företag kan kontakta för att få en bättre (även teknisk) förståelse för problemet/utmaningen.
  • Företagen får lämna in förslag på lösningar på en sida. Teknikexperter som skrivit på sekretessavtal granskar samt ger en första feedback på förslaget till företaget.
  • Företagen får presentera sina lösningsidéer för kommunerna på ett event. På detta event rekommenderas vilka förslag som bör lämna in en ansökan till Vinnova enligt en definierad mall. De som rekommenderar är kommunerna med stöd från tekniska experter.
  • Presentationerna ska vara som rundabordssamtal.
  • Företagen lämnar in ansökan till Vinnova.
  • Projekten startar efter att ansökan beviljats av Vinnova.

Utfall

Satsningen resulterade i två beviljade projekt, ca 550 000 kr i beviljat stöd och 600 000 kr i egenfinansiering från projektparterna.

  • Solceller IoT
  • Gamification