Gå till innehåll

Utlysning 8: Våren 2020

Utlysning 8: Våren 2020

Utlysning för att öka offentlig sektors IoT-förmåga. 

IoT för hållbar samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Utlysningen stängde 30 september 2020.

Vill du bidra till att skapa ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld?
Är du offentlig, privat eller ideell aktör och har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för alla människor i Sverige?
Kan dina idéer bidra til7l radikala innovationer och förändringar på systemnivå?

Då kan du och din organisation söka finansiering i denna utlysning för att öka svensk offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT för samhällsnytta.

I denna utlysning vill vi särskilt uppmuntra innovationsprojekt inom områdena

  • Skola och utbildning
  • Demokrati och integration
  • Hälsa, vård och omsorg där samarbete sker mellan sektorer (kommunal-regional, offentlig-privat) eller mellan flera offentliga aktörer (flera kommuner eller regioner tillsammans)

Men även projekt inom andra behovsområden kan söka.

I utlysningen kan du söka stöd för tre typer av projekt:

  • Förberedelseprojekt
  • Prototyputvecklingsprojekt
  • Genomförandeprojekt

Vilken typ av projekt du bör söka beror på vad du vill uppnå med projektet, vilka du samarbetar med, projektlängd och finansieringsbehov.

Bedömning av projekten sker av sakexperter samt Vinnova. Programkontoret eller styrelsen för IoT Sverige deltar inte i bedömningen av projekten.

Utfall 

Utlysningen stängde 30 september 2020.

Totalt inkom 41 st ansökningar fördelat på

  • 16 st förberedandeprojekt
  • 12 st prototyputvecklingsprojekt
  • 13 st genomförandeprojekt

Tillsammans har projekten ansökt om ca 64,2 miljoner kronor i bidrag från IoT Sverige. Utlysningens avsatta budget är 34 miljoner kr.

Dessa 22 projekt beviljades finansiering: