Utlysning 1: Hösten 2014

Utlysning 1: Hösten 2014

Utlysning 1: Hösten 2014

Utlysning 1

Utlysningen var öppen 1 juli – 22 september 2014, med projektstart tidigast 15 november.

Syftet med utlysningen är att i förstudier identifiera och verifiera krav och behov inom användningsområden som är viktiga för Sverige. Målet är att varje projekt ska identifiera och sammanställa de specifika behoven och kraven för sitt valda användningsområde. I och med att det övergripande målet är att finna gemensamma lösningar på utmaningar som är relevanta för många olika användningsområden är det viktigt att varje projekt omfattar några av de viktigaste svenska aktörerna inom det valda användningsområdet.

De gemensamma utmaningar som står i fokus för aktuell utlysning och där gemensamma lösningar behövs är i första hand:

 • Säkerhet
 • Robusthet
 • Kommunikation och infrastruktur

De gemensamma lösningarna förväntas:

 • bidra till ökad konkurrenskraft och ekonomisk potential för Sveriges
 • näringsliv och samhälle (t ex vara effektivitetsskapande eller innovationsdrivande)
 • ha en strategisk betydelse för införandet och användningen av IoT inom olika användningsområden.

Utfall

Utlysningen resulterade i sju finansierade projekt, ca 5,3 miljoner kr i beviljat stöd och ca 5,6 miljoner kr i egenfinansiering från projektparterna.

 • Konsument-Orienterade Sakernas Internet Produkter: utmaningar och möjligheter
 • Internet of Trees – Mätteknik inom skogsindustri för effektivt skogsbruk och skogsforskning.
 • Critical Societal Functions and IoT: Securing Data and Services
 • Medicinsk IoT: En fallstudie kring tekniska, kliniska och regulativa krav på IoT i akut- och intensivvården
 • Energikällor för IoT
 • Uppkopplade professionella produkter – tekniska och affärsmässiga behov
 • MLOC (Masslokalisering i gruvor)