IoT Sverige: Våren 2016

Utlysning #4: Innovativ samhällsutveckling

Utlysningen var öppen 2 maj – 31 augusti 2016, men projektstart tidigast 20 oktober 2016.

Ta del av utlysningstexten här

Målet med denna utlysning är att identifiera, kommuner, landsting, regioner, myndigheter eller liknande offentliga organisationer som kan bli ledande i användandet av IoT för innovativ samhällsutveckling inom utvalda profilområden samtidigt som deltagande företags internationella konkurrenskraft stärks.

Denna utlysning är den första av IoT Sveriges satsning på IoT för innovativ samhällsutveckling. Flera större utlysningar inom detta område är planerade för de närmsta åren. Endast de kommuner, landsting, regioner, myndigheter eller liknande offentliga organisationer som har fått projekt finansierade i denna första utlysning kommer att kunna delta i kommande utlysningar inom ramen för satsningen IoT för innovativ samhällsutveckling.

Projekt som finansieras i denna utlysning ska:

 • Förstärka och utveckla arbetssätt inom den offentliga organisationen för att implementera IoT lösningar
 • Förstärka organisationens beställarförmåga av IoT-lösningar. Detta ska bland annat ske genom ett samarbete med aktör som har en djup förståelse för IoT både vad gäller affärsmöjligheter och teknik
 • Sprida projektresultaten till andra organisationer
 • Genomföra ett eller två IoT projekt inom organisationen i samarbete med lämpligt företag och om så behövs akademi eller forskningsinstitut

Utfall

Utlysningen resulterade i åtta finansierade projekt, ca 10,6 miljoner kr i beviljat stöd och ca 13 miljoner kr i egenfinansiering från projektparterna.

 • Kommunal IoT plattform
 • Het fjärrkontroll
 • Smarta offentliga miljöer
 • LoV-IoT Luft och Vatten med IoT i Göteborg
 • IoT som möjliggörare för effektivare smittspårning
 • IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun
 • Water Monitoring Networks – iWater
 • IoT som möjliggörare för monitorering och optimering av hållbara resurssystem i H+ byggnader

Finansiering

2021-06-21

IoT för samhälls­nytta i offentlig sektor

Välkommen att söka finansiering för innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor. IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas…

Läs mer
2020-05-08

Vinnova: Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala…

Läs mer
2020-05-05

Formas och Vinnova: AI i klimatets tjänst

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har…

Läs mer
2020-04-22

Vinnova: Expert­bedömning av AI-projekt i offentlig sektor

I denna utlysning erbjuds offentliga organisationer en möjlighet att få en expertbedömning av ett tänkt innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Vår ambition är att det ska…

Läs mer
Visa fler finansieringar Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.