IoT Sverige: Våren 2017

Utlysning #5: Sluten utlysning, IoT för innovativ samhällsutveckling

Utlysningen var öppen 19 april – 17 maj 2017, med projektstart tidigast 1 september 2017.

Ta del av utlysningstexten här

Målet med denna utlysning är att ytterligare stärka de IoT Hubbar som fått finansiering i IoT Sveriges utlysning 4 våren 2016. Projekten förväntas ha ett samarbete och växelverkan med IoT Sverige och övriga projekt när så är relevant. Framförallt de delar av projekten som handlar om att arbeta för att projektresultaten även ska användas av parter som inte utgjorts av projektets parter. Fokusering på profilområde som påbörjats i det första projektet ska behållas men kan justeras och breddas om goda argument för detta finns. 

Projekt som finansieras i denna utlysning ”IoT för innovativ samhällsutveckling” ska:

  • Utveckla arbetssätt inom den offentliga organisationen för att verka för att innovativa IoT-lösningar testas i verkliga miljöer. 
  • Sprida projektresultaten till andra organisationer gärna i samverkan med IoT Sverige och SKL. 
  • Utveckla nya innovativa lösningar för offentlig verksamhet. 
  • Genomföra IoT-projekt baserade på den offentliga organisationens behov i samarbete med offentlig organisation, företag, akademi och forskningsinstitut. 
  • Innehålla delprojekt vars resultat under projekttiden ska kunna testas i verkliga miljöer men även delprojekt med en implementeringshorisont som kan ligga bortanför projekttiden. Projekten kan med andra ord både innehålla delar som ligger på en TRL-nivå4 motsvarande 3 till 5 och delar som ligger på en TRL-nivå motsvarande 6 till 7. 

Utfall

Utlysningen resulterade i fyra finansierade projekt, ca 47 miljoner kr i beviljat stöd och ca 55 miljoner kr i egenfinansiering från projektparterna.

  • Smarta fastighetstjänster med IoT
  • LoV-IoT, Luft- och vattenövervakning med IoT
  • Smarta offentliga miljöer II
  • IoT inom vård och omsorg

Finansiering

2021-06-21

IoT för samhälls­nytta i offentlig sektor

Välkommen att söka finansiering för innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor. IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas…

Läs mer
2020-05-08

Vinnova: Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala…

Läs mer
2020-05-05

Formas och Vinnova: AI i klimatets tjänst

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har…

Läs mer
2020-04-22

Vinnova: Expert­bedömning av AI-projekt i offentlig sektor

I denna utlysning erbjuds offentliga organisationer en möjlighet att få en expertbedömning av ett tänkt innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Vår ambition är att det ska…

Läs mer
Visa fler finansieringar Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.