IoT Sverige: Våren 2020

Uppdaterad 9 feb 2021

39,1 miljoner kronor är beviljade genom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige, till 22 nya IoT-projekt för att med hjälp av IoT skapa värde – inte minst kring hälsa, vård och omsorg samt samhällsbyggnad – för individer och för samhället i stort.  

Nio förberedelseprojekt, sex prototypprojekt och sju genomförandeprojekt startar i januari 2021 för att bidra till ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Övergripande sammanställning av beviljade 22 IoT-projekt:


Utlysning under bedömning: IoT för hållbar samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Utlysningen stängde 30 september 2020.

Totalt inkom 41 st ansökningar fördelat på

  • 16 st förberedandeprojekt
  • 12 st prototyputvecklingsprojekt
  • 13 st genomförandeprojekt

Tillsammans har projekten ansökt om ca 64,2 miljoner kronor i bidrag från IoT Sverige. Utlysningens avsatta budget är 34 miljoner kr.

Bedömning av projekten sker av sakexperter samt Vinnova. Programkontoret eller styrelsen för IoT Sverige deltar inte i bedömningen av projekten.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd meddelas av Vinnova senast 11 december 2020.


Vill du bidra till att skapa ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld?
Är du offentlig, privat eller ideell aktör och har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för alla människor i Sverige?
Kan dina idéer bidra til7l radikala innovationer och förändringar på systemnivå?

Då kan du och din organisation söka finansiering i denna utlysning för att öka svensk offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT för samhällsnytta.

I denna utlysning vill vi särskilt uppmuntra innovationsprojekt inom områdena

  • Skola och utbildning
  • Demokrati och integration
  • Hälsa, vård och omsorg där samarbete sker mellan sektorer (kommunal-regional, offentlig-privat) eller mellan flera offentliga aktörer (flera kommuner eller regioner tillsammans)

Men även projekt inom andra behovsområden kan söka.

I utlysningen kan du söka stöd för tre typer av projekt:

  • Förberedelseprojekt
  • Prototyputvecklingsprojekt
  • Genomförandeprojekt

Vilken typ av projekt du bör söka beror på vad du vill uppnå med projektet, vilka du samarbetar med, projektlängd och finansieringsbehov.

Så söker du

Ansökan kan endast göras via ett särskilt formulär i Vinnovas Intressentportal.
Sista ansökningsdag är 30 september 2020, och ansökan måste lämnas in senast kl 14:00. Var ute i god tid!

Frågor eller stöd i ansökningsprocessen?

Besök vår sida Så skriver du en bra ansökan för tips om vad du ska tänka på när du söker stöd. Håll utkik i sociala medier för annonsering av informationsträffar och rådgivningstillfällen.

Du är också alltid välkommen att ta kontakt med oss på programkontoret.

Finansiering

2021-06-21

IoT för samhälls­nytta i offentlig sektor

Välkommen att söka finansiering för innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor. IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas…

Läs mer
2020-05-08

Vinnova: Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala…

Läs mer
2020-05-05

Formas och Vinnova: AI i klimatets tjänst

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har…

Läs mer
2020-04-22

Vinnova: Expert­bedömning av AI-projekt i offentlig sektor

I denna utlysning erbjuds offentliga organisationer en möjlighet att få en expertbedömning av ett tänkt innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Vår ambition är att det ska…

Läs mer
Visa fler finansieringar Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.