IoT Sverige: Våren 2020

Öppen utlysning: IoT för hållbar samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Vill du bidra till att skapa ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld?
Är du offentlig, privat eller ideell aktör och har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för alla människor i Sverige?
Kan dina idéer bidra till radikala innovationer och förändringar på systemnivå?

Då kan du och din organisation söka finansiering i denna utlysning för att öka svensk offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT för samhällsnytta.

I denna utlysning vill vi särskilt uppmuntra innovationsprojekt inom områdena

  • Skola och utbildning
  • Demokrati och integration
  • Hälsa, vård och omsorg där samarbete sker mellan sektorer (kommunal-regional, offentlig-privat) eller mellan flera offentliga aktörer (flera kommuner eller regioner tillsammans)

Men även projekt inom andra behovsområden kan söka.

I utlysningen kan du söka stöd för tre typer av projekt:

  • Förberedelseprojekt
  • Prototyputvecklingsprojekt
  • Genomförandeprojekt

Vilken typ av projekt du bör söka beror på vad du vill uppnå med projektet, vilka du samarbetar med, projektlängd och finansieringsbehov.

Så söker du

Ansökan kan endast göras via ett särskilt formulär i Vinnovas Intressentportal.
Sista ansökningsdag är 30 september 2020, och ansökan måste lämnas in senast kl 14:00. Var ute i god tid!

Frågor eller stöd i ansökningsprocessen?

Besök vår sida Så skriver du en bra ansökan för tips om vad du ska tänka på när du söker stöd. Håll utkik i sociala medier för annonsering av informationsträffar och rådgivningstillfällen.

Du är också alltid välkommen att ta kontakt med oss på programkontoret.

Finansiering

2020-05-05

Formas och Vinnova: AI i klimatets tjänst

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har…

Läs mer

2020-05-08

Vinnova: Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala…

Läs mer

2018-03-01

IoT Sverige: SME-satsning 2018

Utlysning #7: Sluten utlysning, samarbete mellan SMF och IoT-hubbarnas kommunala bolag Pilotsatsningen pågick under våren 2018, och projekten avslutades under 2018. Ta del av information…

Läs mer

2020-04-22

Vinnova: Expert­bedömning av AI-projekt i offentlig sektor

I denna utlysning erbjuds offentliga organisationer en möjlighet att få en expertbedömning av ett tänkt innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Vår ambition är att det ska…

Läs mer

Visa fler finansieringar Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.