Nu har utlysningen stängt! Bedömning pågår och beslut skickas ut 11 december 2020.

Vi planerar för nästa utlysning under 2021. Mer information kommer att delas här och i våra övriga kanaler, så snart det är klart.

Vad finansierar IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovationsprojekt som syftar till att öka användningen av IoT i offentlig sektor för att skapa värde och verksamhetsnytta, för individer, för offentliga organisationer och för samhället i stort.

Hur söker jag finansiering?

IoT Sverige kan finansiera projekt genom utlysningar och enskilda projekt. Själva ansökan sker via Vinnovas Intressentportal, och det är Vinnova som beslutar om finansiering.

Utlysningar

Varje utlysning har en utlysningstext som beskriver vad som kan finansieras och vem som kan söka stöd. Alla ansökningar bedöms i konkurrens med varandra. Bedömningen sker av experter som utses av Vinnova. Vinnova tar sedan beslut om vilka projekt som får finansiering.

En utlysning kan vara öppen eller sluten. I en öppen utlysning kan alla som uppfyller kraven i utlysningstexten söka, tex offentliga aktörer, företag edyl. En sluten utlysning riktar sig till specifika aktörer som uppfyller särskilda krav, tex som har genomgått en tidigare fas.

Enskilda projekt

Enskilda projekt är projekt som är strategiskt viktiga och relevanta för programmets inriktning och mål. De ska kunna skapa nytta för en större del av IoT Sveriges intressenter och aktörer.

Idéer till enskilda projekt tas fram i samarbete mellan IoT Sveriges programledning och aktuella utförare av projektet enligt riktlinjer från IoT Sveriges styrelse. Styrelsen tar sedan beslut om att rekommendera Vinnova att finansiera det enskilda projektet. Vinnova beslutar slutligen om finansiering.

Vem kan söka finansiering?

IoT Sveriges projekt sker nästan alltid i samverkan mellan offentliga aktörer och övriga aktörer. Övriga aktörer kan vara företag, ideella organisationer, akademi eller institut.

IoT Sverige finansierar inte:

  • Projekt som saknar inslag av IoT, specificerat behovsområde eller nyttopotential
  • Löpande förvaltning av IoT-lösningar
  • Allmänna digitaliseringsprojekt eller innovationsprojekt
  • Grundforskning

Aktuella finansierings-erbjudanden

2020-04-22

Viable Cities: Energipositiva stadsdelar

Vill du vara med och skapa energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för det i en pilotutlysning inom det europeiska…

Läs mer
2020-05-08

Vinnova: Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala…

Läs mer
2020-05-05

Formas och Vinnova: AI i klimatets tjänst

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har…

Läs mer
Visa fler finansieringar Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.