tillbaka
IoT Forum
Nätverkande
Online
21 aug 2023
kl: 13:00 - 15:30

IoT och öppen källkod – möjligheter och utmaningar

IoT och öppen källkod – möjligheter och utmaningar

Välkommen till höstens första möte i Arbetsgruppen Standarder och Plattformar. Mötets tema är öppen källkod. Vi diskuterar hur aktörer och leverantörer av IoT i Sverige kan samarbeta och samverka kring detta.

Presentationer: 

 

Öppen källkod för IoT är en het fråga. Inte minst när det gäller upphandlingar av ny teknik, både i Sverige och inom EU. Därför är det angeläget att diskutera detta mellan berörda aktörer och leverantörer av IoT.

Målet med mötet är bland annat att undersöka om och hur olika svenska aktörer kan samverka kring öppen källkod. Vi behöver gemensamt förstå styrkorna med öppen kod och samtidigt de svårigheter och utmaningar som finns.

Gemensam förståelse för möjligheter och utmaningar

För att få till värdefull samverkan behöver vi förstå vilka utvecklingsbehov som finns och vilka områden som är lämpliga att arbeta med som öppen källkod. Det är också värdefullt att diskutera och förstå hur även leverantörer med delvis proprietär programvara samtidigt kan vara aktiva i samarbeten kring öppen källkod. I förlängningen handlar det om att stärka leverantörer och Sverige som helhet på den internationella IoT-marknaden.

Medverkande och upplägg

  • Johan Linåker från RISE kommer ge en överblick och prata om möjligheter och utmaningar med öppen källkod.
  • Vi får en presentation av Frédéric Desbiens, Program Manager på Eclipse Foundation, av hur de arbetar och har etablerat sitt internationella IoT-Community med över 300 deltagare och över 400 projekt.
  • Markus Flyborg från Sundsvalls kommun berättar om deras tankar, behov och visioner för IoT och öppen källkod.
  • Thomas Wennersten, CIO Sambruk, informerar om Sambruks planer och möjligheter kring eventuell gemensam förvaltning av öppen källkod för IoT
  • Leverantörerna Th1ng och Sensative berättar hur de arbetar med och tänker kring öppen källkod. Sensative berättar också om öppen källkod med Fiware.
  • Vi får inspiration av Christian Landgren från Iteam kring satsningar med öppen källkod för andra ändamål i offentlig sektor, exemplifierat med Predictivemovement.se – öppen digital tvilling som simulerar svenskars resebehov.

Avslutningsvis kommer vi att ha en gemensam diskussion om bland annat framtida möjligheter till samarbeten, områden att samverka kring, vad som krävs för att det ska vara intressant för alla aktörer och hur vi kan nå en kritisk massa av tillräckligt många aktörer som samverkar. Likaså hur vi kan stärka Sverige som helhet inom IoT-området genom samverkan mellan olika aktörer och hur vi kan vara delaktiga i internationella samarbeten.

 

Kontakt
Tobbe Lahrin
Tobbe LahrinProjektledare
tobbe@lahrin.se

Fler aktiviteter