tillbaka
Webbinarium
18 nov 2022
kl: 12:00 - 13:00

Strategisk innovationsagenda för välfärdsteknik

Strategisk innovationsagenda för välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som kan förbättra livsvillkoren i vardagen. Nu presenteras den nyligen framtagna Strategiska innovationsagendan för välfärdsteknik.

Sveriges befolkning blir allt äldre. Den demografiska utvecklingen innebär både utmaningar och möjligheter för samhället. Välfärdsteknik pekas ut som en av lösningarna för att hantera ökade krav, kostnader och bibehållen kvalitet inom omsorgen. 

Den strategiska innovationsagendan för välfärdsteknik är framtagen av RISE, Innovation Skåne, Swelife, Internet of Things Sverige och Medtech4Health, på uppdrag av Vinnova. Syftet är att klargöra vilka insatser, resurser och infrastrukturer som krävs för att möta samhällsutmaningar med hjälp av välfärdsteknik, och vad som behövs för att förbättra möjligheterna för att stärka konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. Under detta webinarium kommer vi tillsammans att presentera den strategiska agendan.

Moderatorer: Olle Bergdahl IoT Sverige och Lena Strömberg Medtech4Health

Anmälan

Anmäl dig via RISEs hemsida nedan.

Fler aktiviteter