Verktyg för kommunikation

Verktyg för kommunikation

Här hittar du material och logotyper som du kan använda i ditt projekt.

Verktyg för kommunikation

Om du vill beskriva IoT Sverige…

…i en mening:

Internet of Things Sverige är ett innovationsprogram som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt inom offentlig sektor över hela landet.

…lite längre: 

Internet of Things Sverige är ett innovationsprogram som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt inom offentlig sektor över hela landet. IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP) som arbetar för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. IoT Sverige och övriga strategiska innovationsprogram finansieras gemensamt av myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Om du vill beskriva IoT Sveriges uppdrag…

…i en mening: 

IoT Sverige vill skapa samhällsnytta genom en ökad användning av sakernas internet i offentlig sektor.

…lite längre: 

IoT Sverige vill skapa samhällsnytta genom en ökad användning av sakernas internet i offentlig sektor. Med hjälp av IoT-teknologi kan vi bidra till ökad livskvalitet för människor i Sverige, vi kan öka vår innovationsförmåga samt skapa en hållbar välfärd som gynnar både Sveriges tillväxt och konkurrenskraft globalt. Genom sakernas internet kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle där människor kan känna sig delaktiga.

Vår Vision/Mission/Slogan

Vision

Sakernas internet bidrar till hög livskvalitet för alla människor i Sverige.

Mission

IoT Sverige ska arbeta för ökad kunskap och användning av sakernas internet genom innovation och samverkan.

Slogan

Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Logotyper

IoT Sveriges logotyp

IoT Sveriges logotyp finns i blått, vitt och svart. På vit botten ser vi helst att du använder den blå originalvarianten men du kan använda den som passar bäst i just ditt material. 

Ladda ner IoT Sveriges logtyp, EPS-version i blått (CMYK) (komprimerad med Zip)

Ladda ner IoT Sveriges logtyp, EPS-version i svart (komprimerad med Zip)

Ladda ner IoT Sveriges logtyp, EPS-version i vitt (komprimerad med Zip)

Ladda ner IoT Sveriges logtyp, PNG-versioner i blått, svart och vitt (komprimerad med Zip)

Ladda ner finansiärernas logotyper ”logolimpa ” Vinnova, Energimyndigheten och Formas (komprimerad med Zip)