Kontakta IoT Sverige

Programkontoret för IoT Sverige ligger vid Uppsala Universitet, Ångströmlaboratoriet.


Besöksadress

Ångströmlaboratoriet,
Hus 7 rum 72115
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala

Hitta på Polacksbacken

Epost: info@iotsverige.se


Postadress

Uppsala universitet
Inst för IT/IoT + personnamn
Box 337
751 05 UPPSALA


Fakturaadress

Fakturareferens:106
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta


Personal

Jin Moen 
Programchef
jin@iotsverige.se
+46 18-471 72 70
+46 70-167 96 00

Agneta Ekholm
Administrativ koordinator
agneta@iotsverige.se
+46 18-471 24 44
+46 72-999 92 44

Nike Hansen
Projektkoordinator
nike.hansen@it.uu.se
+46 8-452 78 71
+46 72-254 59 17