Programkontoret för IoT Sverige ligger vid Uppsala Universitet, Ångströmlaboratoriet.


Besöksadress

Ångströmlaboratoriet,
Hus 7 rum 72115
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala

Hitta på Polacksbacken

Epost: info@iotsverige.se


Postadress

Uppsala universitet
IoT Sverige + personnamn
Box 337
751 05 UPPSALA


Fakturaadress

Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Fakturareferens: 832
Beställare: Personnamn

Org.nr. 202100-2932


Personal


Jin Moen 
Programchef
jin@iotsverige.se
+46 18 471 72 70

Olle Bergdahl
Projektkoordinator
olle@iotsverige.se
+46 18 471 59 87