Gå till innehåll

Om IoT Sverige

Om IoT Sverige

Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Internet of Things Sverige är ett strategiskt innovationsprogram som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt inom offentlig sektor över hela landet.

Med hjälp av IoT-teknologi kan vi bidra till ökad livskvalitet för människor i Sverige, vi kan öka vår innovationsförmåga samt skapa en hållbar välfärd som gynnar både Sveriges tillväxt och konkurrenskraft globalt. Genom sakernas internet kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle där människor kan känna sig delaktiga.

Internet of Things (IoT), sakernas internet på svenska, är ett samlingsbegrepp för saker som är uppkopplade och kan prata med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor, en sammankoppling mellan vår fysiska och digitala värld helt enkelt.

Strategiskt innovationsprogram

Internet of Things Sverige (IoT Sverige) är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP) som arbetar för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. IoT Sverige och övriga strategiska innovationsprogram finansieras gemensamt av myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

För att lyckas med våra innovationsprojekt jobbar vi med nära samarbeten och ett starkt nätverk med olika aktörer. På så sätt kan vi dela forskningsbaserad kunskap mellan offentlig sektor, företag, akademi, organisationer och samhället i stort. Det huvudsakliga målet med programmet är att hitta lösningar på gemensamma utmaningar framförallt inom den offentliga sektorn – i kommuner och regioner. Grundtanken är att bidra till ett bättre liv och en bättre välfärd för alla Sveriges invånare.

IoT Sverige startade 2014. Vi styrs av en extern styrelse och leds av en programledning. Programkontoret med ledning är placerat vid Uppsala universitet.

Projektfinansiering

Genom både utlysningar och direkt stöd för strategiska innovationsprojekt finansierar IoT Sverige en mängd projekt inom olika områden över hela landet. Projekten ska leda till nya modeller och prototyper på tjänster, produkter och samhällsservice – alla med målet att ge ökad kvalitet, hållbarhet och effektivitet för Sveriges invånare. Att föra vidare kunskap är en viktig del i samtliga projekt. 

IoT Sverige har genomfört sin sista utlysning 2023. 

Läs mer

Läs mer om våra aktuella och tidigare projekt. Till projektportalen.