Programkontoret för IoT Sverige som finns att hitta på Uppsala Universitet Samverkan. Foto: Mikael Wallerstedt

Jin Moen
Programchef

jin.moen@iotsverige.se
+46 18 471 72 70

Olle Bergdahl
Projektansvarig

olle.bergdahl@iotsverige.se
+46 18 471 59 87

Maria Bergenheim
Kommunikatör

maria.bergenheim@iotsverige.se
+46 (0)18 471 19 33

Kristin Blom
Kommunikatör

a.kristin.blom@iotsverige.se
+46 18 471 68 44

Anette Persson Stache
Projektledare

anette.stache@uu.se
+46 18 471 18 20

Här hittar ni oss

Uppsala Science Park/
Uppsala universitet

IoT Sverige + personnamn

Dag Hammarskjölds väg 26

Hus Majoren, plan 1

751 83 Uppsala

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.