Vår styrelse

Vår styrelse

Vår styrelse representerar våra behovsägare och intressenter, här finns såväl offentlig sektor som företag representerade. 

Vår styrelse

Styrelsen guidar oss i rätt riktning

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram på initiativ av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det finns 17 strategiska innovationsprogram (SIP) inom vitt skilda ämnen. Samtliga SIPar leds av en styrelse och har ett programkontor. Vår styrelse representerar våra behovsägare och intressenter, här finns såväl offentlig sektor som företag och akademi representerade. 

Skapa hållbara lösningar på globala problem

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. 

Arbetsordning 

Styrelsen är IoT Sveriges beslutande organ med beslutandeansvar för programmets strategi och genomförande. En arbetsordning har upprättats  för styrelse, valberedning, programkontor och programchef för det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige.

IoT Sveriges arbetsordning (PDF)

Vår styrelse

kontakt person
Azadeh Lithammer Region Skåne – ordförande
kontakt person
Jörgen Sandström Västerås kommun – vice ordförande
kontakt person
Peter Haglund SKR
kontakt person
Camilla Wallander Berghs School of Communication
kontakt person
Peter von Wrycza Ericsson
kontakt person
Magnus Almgren Chalmers
kontakt person
Ulrika Elmersson Skärteknikcentrum Sverige
kontakt person
Jannike Åhlgren RISE
kontakt person
Marcus Matteby Sundsvalls kommun
kontakt person
Patrik Sandgren Teknikföretagen
kontakt person
Angelica Hafström Dataföreningen Västra
kontakt person
Josefin Lassinantti DIGG