Gå till innehåll

Vårt internationella arbete

Vårt internationella arbete

Vi arbetar internationellt för att sätta svenskt IoT-arbete på den globala kartan.

Efter att ha byggt upp ett gediget nätverk inom Sverige under de första sju åren av IoT Sveriges levnad har vi nu också börjat rikta blicken utanför nationens gränser.

Dels är vi intresserade av att dela med oss av de nära hundra projekt som har utförts inom ramen för programmet, dels är vi intresserade av att se vad andra gör och säger och som kan tas tillbaka in till programmet igen. Vi har ett ambitiöst mål att sätta IoT Sverige på den globala kartan – kanske ett lite väl ambitiöst mål för ett litet program. Men det beror så klart på hur vi väljer att definiera kartan. Sverige har ett rätt unikt sätt att arbeta med IoT där man valt att sätta människans behov i centrum och arbeta mot ett holistiskt mål där IoT integreras i en bättre vardag.

Fem delmål:

  1. Öka kännedom och synlighet internationellt

Vi vill arbeta strategiskt med att öka kännedomen och synligheten av IoT Sverige ur ett internationellt perspektiv. Vi vill finnas på plats med aktiv närvaro i väl valda sammanhang både fysiskt och digitalt. Och med Vi menar vi inte bara Programkontoret utan också ge möjlighet för våra projekt att delta.  

  1. Öka svenskt deltagande i internationella nätverk

Vi vill ge fler chansen att delta i internationella nätverk som är kopplade till de ämnen eller verksamheter som de jobbar med redan. I nätverkan kan de både dela med sig av erfarenheter från Sverige men också ta hem tankar och kunskaper som de tillägnar sig i nätverken. Vi tänker oss som ett nätverk av svenska IoT-ambassadörer.

  1. Användande av internationella standarder

Internationella standarder utgör en viktig del i arbetet med IoT för alla – oavsett kontext och verksamhet. Det är därför extra viktigt att vi har kunskap om dessa och de förändringar och tillämpningar som finns. Användandet av standarder är också viktigt för att säkerställa svensk konkurrenskraft (både för svenska bolag i exporthänseende och för att möjliggöra införandet av internationella lösningar i Sverige). Om man följer internationella standarder är det lättare att uppnå en god interoperabilitet, dvs förmågan hos olika system att fungera tillsammans, att kunna kommunicera med varandra och utbyta data. Interoperabilitet är en särskilt viktig aspekt att inkludera i internationaliseringsarbetet.

  1. Samarbete med andra aktörer

Vi vill samverka med andra aktörer som finns inom IoT men också runt omkring oss allt för att göra vad vi kan för att öka kunskapen om IoT och dess nyttiggörande. Redan idag finns samarbeten med flera andra aktörer som går att utöka till att också omfatta internationellt arbete.

  1. Omvärldsbevakning

Vi vill bedriva omvärldsbevakning av relevanta internationella satsningar, program och sammanhang för att kunna dela information om dessa med alla som är engagerade i IoT Sverige. Syftet är att sträva efter att hålla aktörer som följer IoT Sverige väl informerade om vad som händer inom fältet när det kommer till det mest relevanta innehållet internationellt.