Gå till innehåll

Verksamhets-berättelse

Verksamhets-berättelse

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram som startades 2014. Vi arbetar för att öka användningen av samhällsnyttig IoT inom offentlig sektor.

Verksamhetsåret 2023

IoT Sverige har under året arbetat med att stärka användningen av innovativa IoT-lösningar inom offentlig sektor. En ny podcast har lanserats och aktiviteter för att stärka kunskap och skapa erfarenhetsutbyte har legat högt på agendan. Programmet har även genomgått en nioårsutvärdering under året, med goda vitsord som följd.

Kvartal ett inleddes med att IoT Sveriges utlysning för 2022 slutfördes och 17 nya projekt välkomnades. Utlysningen var inriktad mot tre övergripande teman; jämlik hälsa, snabbare klimatomställning och trygga offentliga miljöer. Det är tre områden där användningen av IoT (Internet of Things) har stor potential att bidra med utveckling och förbättringar. Intresset var stort och totalt beviljades finansiering för sjutton nya projekt. Totalt får de nya projekten dela på 30 miljoner i finansiering från IoT Sverige. Projektbudgeten är medfinansierad med femtio procent, vilket gör att den totala satsningen landar på cirka 60 miljoner.

Fördelning av projekttyper för 2022 års utlysning var:

– 6 förberedelseprojekt
– 7 prototyputvecklingsprojekt
– 4 genomförandeprojekt

Strategiska projekt

Utöver utlysningsprojekten startades sex nya strategiska projekt:

  1. Forum Trygghet i offentliga stadsrummet med IoT
  2. Klassa – gemensamma kravkataloger
  3. Nationell förvaltning av MIMs
  4. RefARK (Referensarkitektur) version 2
  5. Utökat stöd till Arbetsgruppen Standarder & Plattformar
  6. Utökat stöd till Smart City Lab.

Ökat fokus på internationalisering

Under 2023 satsade IoT Sverige på att kontakta några av de runt 200 företag som någon gång, under de drygt nio år som IoT Sverige funnits, har fått stöd genom programmet. Tillsammans med Business Sweden arrangerade IoT Sverige tre företagsträffar under året; i Luleå, Sundsvall och i Lund.

I Luleå träffade IoT Sverige och
Business Sweden projektet Arctic IoT som testat
IoT-lösningar i arktiskt klimat. Flera företag som ingått i projektet
deltog i givande samtal kring internationalisering av IoT-lösningar.
Flera IoT-lösningar testades runt Luleås isbana, ett populärt
rekreationsområde vintertid.
I Luleå träffade IoT Sverige och Business Sweden projektet Arctic IoT som testat IoT-lösningar i arktiskt klimat. Flera företag som ingått i projektet deltog i givande samtal kring internationalisering av IoT-lösningar. Flera IoT-lösningar testades runt Luleås isbana, ett populärt rekreationsområde vintertid.

Smart City Expo i Barcelona

Smart City Expo World Congress i Barcelona är en av världens största mässor där över 25 000 deltagare samlas kring innovation och utveckling av smarta städer. I år deltog IoT Sverige med en större delegation än förra året. Totalt bestod delegationen av ett tjugotal personer där flera av IoT Sveriges projekt ingick samt representanter från företag, offentlig sektor, forskningsinstitut och andra samhällsaktörer med intresse kring IoT i offentlig sektor.

Workshopdeltagare på IoT Sveriges och Aero Visions gemensamma arrangemang på Busines Forum, Barcelona.
Workshopdeltagare på IoT Sveriges och Aero Visions gemensamma arrangemang på Busines Forum, Barcelona.

Digital fika – träffpunkt utan agenda

Under året har IoT Sverige arrangerat digitalt fika cirka en gång i månaden, med uppehåll under sommaren. Det är ett forum där pågående projekt får möjlighet att träffas digitalt och utbyta erfarenheter under avslappnade former.

IoT Sveriges deltagande under Almedalsveckan

Under årets upplaga av Almedalsveckan arrangerade IoT Sverige två välbesökta seminarier. Det första seminariet handlade om hur IoT kan bidra till att skapa trygga offentliga miljöer. Det andra hölls i Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet i Visby hamn och handlade om hur IoT och digitala tvillingar kan bidra till klimatomställningen.

Almedalen foto Maria Bergenheim
IoT Sverige deltog med två worksohpar under Almedalsveckan 2023.

Årskonferens med fokus på etik och beteendeförändring

IoT Sveriges årskonferens 2023 fokuserade på två huvudteman; etik och beteendeförändring. Årskonferensen sändes sedvanligt från Uppsala slott.

Catrin och Kristin on air årskonferens 2023
Catrin Ditz och Kristin Blom ”on air” vid årskonferensen 2023.

Lansering av podcast

I januari lanserades IoT Sveriges podcast The IoT Public Sector podcast. IoT Sveriges podcast tar upp aktuella frågor och ämnen som rör användning och implementering och av sakernas internet i offentlig sektor.

IoT Sverige podcast
IoT Sverge släppte sin podcast under 2023. 14 avsnitt producerades under året.

Projektträff med hög energi

I september var det dags för en av IoT Sveriges höjdpunkter: projektträffen. Projektträffen hölls i Uppsala och samlade representanter för flertalet av IoT Sveriges pågående projekt.

Fokus jämställdhet och jämlikhet

IoT Sverige har alltid dessa perspektiv närvarande. En stor del handlar om att sätta upp krav på dessa perspektiv i utlysningstexterna. Andra insatser handlar om att ha perspektiven ständigt närvarande i planering av event, kommunikation med mera. Under projektträffen hölls ett pass kring innovativ inkludering och jämställdhet, av två utomstående konsulter.

Nioårsutvärdering med goda vitsord

IoT Sverige är ett av sex strategiska innovationsprogram som har genomgått en nioårsutvärdering under 2023. Programmet fick goda vitsord av utvärderarna:

”Utvärderarnas övergripande slutsats är att IoT Sverige är ett välfungerande program som har en ändamålsenlig strategisk innovationsagenda med ett tydligt systemperspektiv på IoT och en relevant effektlogik. Programmet bidrar till att skapa samverkan mellan nya aktörskonstellationer med ett tydligt fokus på samhällsnyttig IoT.”

Läs mer

Läs hela Verksamhetsberättelse 2023