Gå till innehåll

BAIT – bättre avfallshantering med IoT

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:feb 2022 - jan 2023
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Källsortering
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Detta projekt tittar på insamling, mottagande, transport och behandling av olika slags avfall för att kunna formulera en IoT-strategi. Behovs-och verksamhetsområdet för BAIT-projektet är kommunal avfallshantering och återvinning. Här ingår även kommunikations- och påverkansarbete för att stimulera allmänhet såväl som offentliga och privata verksamheter till ökad sortering, återvinning, högre grad av återbruk, och ett avfallsförbyggande agerande.
ProjektkoordinatorVafabMiljö AB (dotterbolag till behovsägaren kommunalförbundet VafabMiljö)

Projektsammanfattning

Detta projekt tittar på insamling, mottagande, transport och behandling av olika slags avfall för att kunna formulera en IoT-strategi. Behovs-och verksamhetsområdet för BAIT-projektet är kommunal avfallshantering och återvinning. Här ingår även kommunikations- och påverkansarbete för att stimulera allmänhet såväl som offentliga och privata verksamheter till ökad sortering, återvinning, högre grad av återbruk, och ett avfallsförbyggande agerande.

Kontakt

Thomas Nylund

Projektledare

thomas.nylund@vafabmiljo.se

Helhetsgrepp på införande av IoT

Ansatsen är att ta ett större helhetsgrepp kring hur införande av IoT kan bidra till optimering av processer i olika delar av verksamheten. Verksamheten är omfattande och mångfacetterad och inbegriper avancerad logistik där behovet av att övervaka, styra och koordinera olika processer och aktiviteter utifrån data som kan fångas från olika aktörer i olika delar av verksamheten är stort. Här bör IoT öppna stora möjligheter. Projektet genomförs i nära samverkan mellan forskare och de som besitter verksamhetskompetensen.

Optimerad avfallshantering 

Målet är att när BAIT-projektet avslutas ska projektet ha lett till att man har utvecklat kunskap om hur IoT kan användas för att optimera avfallshanteringsprocessen som inte bara rör teknikens möjligheter att effektivisera och optimera logistikprocesser, utan även dess effekter på de arbetspraktiker som processerna inbegriper, och på konsekvenserna för de anställda. Kunskapen ska ligga till grund för en framtida digitaliseringsstrategi såväl som till möjliga gemensamma, tvärvetenskapliga forskningsprojekt mellan de parter som är involverade i BAIT-projektet

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida