Datadelning för fossilfria transporter

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:feb 2023 - sep 2023
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Datadelning för fossilfria transporter
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet syftar till att utreda hur datainsamling från fordon kan stötta offentlig verksamhets omställning till en elektrisk fordonsflotta. Måler är att bidra med ytterligare förståelse kring vilken data som kan samlas in och hur data kan delas på ett säkert sätt.
ProjektkoordinatorRearq AB

Projektsammanfattning

Projektet syftar till att utreda hur datainsamling från fordon kan stötta offentlig verksamhets omställning till en elektrisk fordonsflotta. Sammanfattat bidrar projektet med att; reda ut otydligheter kopplat till datainsamling (GDPR och patientsekretess), utreda möjligheterna till utökad datainsamling och huruvida känsliga data kan hanteras / lagras för analyser, identifiering av behov av beslutsunderlag för elektrifiering av lätta lastbilar samt ökad förståelse för samarbete mellan privata och offentliga aktörer i kontexten av omställning till hållbara transporter.

Kontakt
Henrik WallströmProjektledare
henrik@rearq.io

Planerat upplägg

Projektet är uppdelat i fem primära arbetspaket;

  • AP1: Projektledning
  • AP2: Riskanalys, datainsamling och lagring
  • AP3: Analys av nyttoeffekter vid datainsamling
  • AP4: Identiferia barriärer
  • AP5: Resultatspridning

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att bidra med ytterligare förståelse kring vilken data som kan samlas in och hur data kan delas på ett säkert sätt. Projektet förväntas öka behovsägarens förståelse för hur data kan samlas in och delas, hur IoT-lösningar kan skapa nytta och värde i verksamheten ökar genom kunskapsinhämtning av IoT baserade analyser av fordonsflottan

Läs mer