Ekosystem och IoT-potential inom olika branscher

Beviljat bidrag:1 182 000 kronor
Löptid:dec 2015 - jul 2017
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Ekosystem och IoT-potential inom olika branscher
Status:Avslutad
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets syfte är att identifiera förutsättningar för användning av IoT i olika branscher.
ProjektkoordinatorKTH

Projektsammanfattning

Vår forskning stöder tesen att det finns flera olika ekosystem och branscher där IoT ingår eller kan ingå snarare än att det finns ett eget IoT ekosystem. 

Projektets mål uppfyllda

Projektet har uppnått målen genom att identifiera och beskriva dessa olika förutsättningar som finns i olika sektorer. Detta gäller både för vilken typ av tillämpning vi avser (vi har studerat industriell IoT, energi, hem, vård och omsorg samt sport & hälsa) bedrivs samt på vilka sätt som affärer skapas och genomförs.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
IoT i kommuner
Omvärldsbevakning kommunal IoT
IoT guide
IoT-Guiden: Från produkt till tjänst