Förstudie Regional IoT i Västerbotten

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:mar 2023 - feb 2024
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Förstudie Regional IoT i Västerbotten
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet tar fram kravspecifikationer för mindre kommuner som i samverkan kan bygga upp sensornätverk i form av LoRaWAN:s och administrera dessa. Syftet är att främja datadrivna innovationer vars användning bidrar till hållbara samhällen även i mindre kommuner.
ProjektkoordinatorRegion Västerbotten

Projektsammanfattning

Projektet Förstudie Regional IoT ska baserat på relevanta standards för tekniska och administrativa lösningar ta fram kravspecifikationer för mindre kommuner som i samverkan kan bygga upp sensornätverk i form av LoRaWAN:s och administrera dessa.
Syftet är att hjälpa mindre kommuner vara ekonomiskt och personellt effektiva genom att de samordnar sig. Då mindre kommuner/samhällen får tillgång till IoT-infrastruktur möjliggörs skapande och användande av datadrivna innovationer vars användning bidrar till hållbara samhällen även i mindre kommuner.

Kontakt
Thomas Kvist
Thomas Kvist Projektledare
thomas.kvist@regionvasterbotten.se

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska:

  • Genomföra webbinarier om nytta med sensornätverk md tekniker och icke-tekniker
  • Ta fram lämpliga case där sensordata används i kommunala verksamheter
  • Genomföra webbinarier kring IoT-standards för kommunerna
  • Ta fram krav/behov utifrån verksamhetscase i workshops
  • Utvärdera/komplettera krav/behov utifrån standards

Krav/behov kommer att täcka in samtliga delar i de arkitekturskikt som Ineras arkitekturgemenskap rekommenderar. 

Figur kring strategi

 

Kunskapshöjningen kring teknikens möjligheter och existensen/innebörden av standards sker via seminarier/workshops riktade mot aktörer i länet.

Projektresultat

Projektresultaten kommer att ägas av den regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Västerbotten och kommer även att överlämnas till strategirådet för digitalisering. Ambitionen är att med förstudien som grund genomföra ett nytt projekt där ett kommunala senornätverk baserade på en regiongemensam teknisk och icke-teknisk bas driftsätts.

Läs mer

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Läs mer
Relaterade projekt
Glesbygd
Pajala
Välfärdsteknik
IoT-lösningar för glesbygd i arktiskt klimat
Gemensamma plattformar
Upphandling
Regiongemensam IoT Jönköpings län