Garden Responsive Actuators and Sensor Systems

Beviljat bidrag:1 686 750 kronor
Löptid:sep 2015 - apr 2017
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Garden Responsive Actuators and Sensor Systems
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet GRASS har demonstrerat möjligheterna för ett BLE Broadcast Mesh att användas i trädgården.
ProjektkoordinatorSemcon Caran AB

Projektsammanfattning

Mätningar av radioegenskaper och strömförbrukning har genomförts och en demonstration av ett prototypsystem i trädgårdsmiljö har genomförts. BLE Mesh kommer (i annan form) att standardiseras som en öppen specifikation, vilket ökar dess möjlighet att underlätta kommunikation mellan olika tillverkares produkter.

Resultat och förväntade effekter

Mätdata som besvarar de initiala frågeställningarna samlades in. Mätningar visar på god räckvidd givet att “line-of-sight” mellan noder kan upprätthållas. Nodernas funktionalitet måste anpassas efter den energitillgång de har: batteridrivna noder kan ej vidarebefordra meddelanden, men kan potentiellt fungera som källa eller slutdestination för meddelanden. Det var enkelt att sätta upp ett fungerande meshnätverk i trädgården genom att följa enkla placeringsregler för de BLE-utrustade enheterna.

Upplägg och genomförande

En tekniköverflygning gjordes i ett tidigt skede, varefter ett system för mätning av BLE-räckvidd togs fram. Ett enkelt use case beskrevs och stort fokus lades sedan på prototyputveckling där ett testsystem byggts upp för både utomhus- och inomhusmiljö. Därefter utvärderades testsystemet i en trädgårdsmiljö. Detta upplägg gav en god förståelse det allmänna teknikläget inom IoT, samt en praktisk förståelse för lämpligheten hos BLE Mesh inom olika områden.

 

Läs mer

Projektdokumentation

Relaterade projekt
Marksensorer
Smart bevattning
Smart drift av ytor och lokaler för idrott