Gå till innehåll

IoT-lösningar för glesbygd i arktiskt klimat

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:feb 2022 - aug 2023
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Pajala kommun
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet är att skapa förutsättningar för en moderniserad stöd- och omsorgssektor i Pajala för att hantera ökade behov av vård- och omsorgsinsatser med IoT-lösningar i en extrem glesbygd belägen i arktiskt klimat.
ProjektkoordinatorPajala kommun, Socialförvaltningen

Projektsammanfattning

På grund av en förändrad demografi med en ökad andel äldre i befolkningen förväntas behovet av vård och omsorg de kommande tjugo åren öka i Pajala kommun.
Stora pensionsavgångar kommande år försvårar kompetensförsörjningsproblematiken som redan är ett kännbart problem inom Socialtjänsten.

Kontakt

Klara Åstrand

Projektledare

klara.astrand@pajala.se

Pajala – stor glesbygdskommun

Ytterligare en omständighet som påverkar kompetensförsörjningen är gruvetableringen i kommunen som inneburit att arbetskraft lämnat vård- och omsorgsyrken för arbete i gruvan. Pajala är en avlägset belägen glesbygdskommun med över 80 byar utspridda över en geografisk yta på cirka 8000 kvadratkilometer. Kommunen har bland de högsta kostnaderna i landet för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsvariation.

Ovanstående bakgrundsbeskrivning innebär särskilt stora utmaningar för Pajala kommun
att hantera nuvarande och kommande behov av insatser från socialtjänsten på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt.

Behov av IoT-strategi

Behovet av en IoT-strategi ligger i linje med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR, 2020) nio strategier för att möta kompetensutmaningen. Ny teknik är ett område som behöver utvecklas för att minska behovet av personal genom smartare och effektivare arbetssätt. Att öka attraktiviteten för vård och omsorgsyrken genom satsningar på IoT, välfärdsteknik, system och digitala tjänster ser Pajala kommun som en nödvändighet för att vända trenden och attrahera ny arbetskraft till vård och omsorgsyrken.

Målen med detta projekt är:

  • Att öka kunskapen om hur IoT blir en naturlig del inom stöd- och omsorgssektorns verksamheter och i medborgares liv.
  • Att visa att investeringar i IoT kan bära sin egen kostnad eller innebära besparingar.
  • Att förvaltning, politik, medarbetare och medborgare ska få förståelse och inse nyttan och utvecklingspotentialen med IoT.
  • Att skapa lättlillgänglig information om hur IoT-lösningar kan underlätta arbetet för medarbetare och skapa ökad livskvalitet för medborgare i Pajala kommun.
  • Att skapa en IoT-strategi och implementeringsplan för det framtida arbetet med IoT i stöd och omsorgssektorn.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida